Tag: slovo T

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja trudnoća?

Ako trudnica sanja da je rodila ribu, neki vele da će roditi dijete koje će dugo živjeti, a neki, opet, da će roditi dijete koje neće dugo živjeti.  TRUDNOĆA žene u snu simbolizira povećanje imetka. Ako žena sanja da je rodila ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko sanja da uzima abdest sa nečim čime nije ...

Login/Register access is temporary disabled
POSJETI MEDIUM SHOP