Tag: slovo S

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja svinja?

U snu, svinja predstavlja nekoga tko je lišen ljudskog dostojanstva, ili nekoga kome nedostaje integritet. Simbolizira snažnog i pokvarenog neprijatelja, čovjeka koji živi u izobilju, koji zarađuje na nedozvoljen način i koji ima ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja spolni odnos?

Sanjati seksualni odnos koji kulminira u izbacivanju sperme i iziskuje gusul u budnosti predstavlja poremećene snove, ili konzumiranje zabranjenog spolnog odnosa kroz anus, ili to može predstavljati mokre ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju stepenice, merdevine?

Uspon uz merdevine ili stepenice simboliziraju vjeru islam zbog koje će steći visok položaj na Ahiretu. Dream tumača: Ibn Sirin Simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog položaja i posebnog ugleda, kako na ovom ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se bojite u snu, san sa strahom?

Strah u snu simbolizira sigurnost, a ponekad i pokajanje. Ko sanja da je prestrašen postići će neku vlast; a ko sanja da očekuje neki strah – borit će se. Strah u snu označava suprotno. U stvari, strah u snu predstavlja mir i sigurnost na javi. ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja sihr?

Simbolizira smutnju, varanje, razdvajanje muža i žene i nevjerovanje. Ko sanja da čini sihir ili da mu ga neko čini, bit će nepravedno rastavljen od supružnika, a ako sanja da taj sihir dolazi preko džina, onda će još teže posljedice imati. Crna ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja vjenčanje, vjenčanica, svadba?

Svadbena zabava na kojoj se odvija ples ili bilo koji oblik zabave najavljuje tragediju. Naročito osoba koja pravi svadbenu zabavu: Katastrofa. Pozvani ste na svadbenu ceremoniju: radost i sreća, pod uvjetom da se ne vide hrana ili gozba. ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja starac ili starica?

Starac Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog čovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivača. Ako sanja jednog od njih slabim, slaba je marljivost tog koji sanja. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim, to je snaga ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja sestra?

Ko sanja da mu je umrla sestra oživjela - to znači da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost, shodno riječima Uzvišenog: "I reče (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka." Ko sanja da mu je ...

Login/Register access is temporary disabled
POSJETI MEDIUM SHOP