slovo P

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja muški spolni organ?

Što se tiče MUŠKOG SPOLNOG ORGANA, on u snu može značiti spomen čovjekov među ljudima, njegov ugled ili njegovo dijete. Srazmjerno njegovu ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja pauk ili paučina?

PAUK je takođe od čovjeka pretvoren u životinju i simbolizira prokletu ženu koja napušta muževljevu postelju. Sanjanje paukove mreže i kuće ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja pas?

Pas u snu simbolizira glupog čovjeka. Lajanje psa – čovjek koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti. Ujed psa – ako se ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se plače u snu?

PLAKANJE u snu simbolizira radost.Posebno je lijepo sanjati plakanje koje je izazvano bogobojaznošću, učenjem ili slušanjem Kur’ana ili ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja prsten?

PRSTEN predstavlja ono što čovjek posjeduje i ono nad čim ima vlast. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio, dobiće vlast i moć ako je ...

Enable registration in settings - general