Tag: slovo P

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja muški spolni organ?

Što se tiče MUŠKOG SPOLNOG ORGANA, on u snu može značiti spomen čovjekov među ljudima, njegov ugled ili njegovo dijete. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju, kod snivača će se smanjivati ili povećavati navedeno. Ako se on sanja ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja pauk ili paučina?

PAUK je takođe od čovjeka pretvoren u životinju i simbolizira prokletu ženu koja napušta muževljevu postelju. Sanjanje paukove mreže i kuće simbolizira ženidbu ženom bez vjere. Ko sanja pauka - vidjeće nejakog, prikrivenog i pridošlog čovjeka ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja pas?

Pas u snu simbolizira glupog čovjeka. Lajanje psa – čovjek koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi lažne vijesti. Ujed psa – ako se druži sa osobom koja slijedi novotarije, dovest će ga u zabludu; ako ima neprijatelja – izgubit će od ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se plače u snu?

PLAKANJE u snu simbolizira radost.Posebno je lijepo sanjati plakanje koje je izazvano bogobojaznošću, učenjem ili slušanjem Kur’ana ili kajanjem zbog grijeha. To simbolizira radost, zadovoljstvo i nestanak brige i tuge, a također i dug životni ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja prsten?

PRSTEN predstavlja ono što čovjek posjeduje i ono nad čim ima vlast. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio, dobiće vlast i moć ako je toga dosto­ jan, obzirom da je vlast Sulejmana a.s. bila u prstenu, a i stoga što vladari prste­ ...

Login/Register access is temporary disabled