slovo M

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja muški spolni organ?

Što se tiče MUŠKOG SPOLNOG ORGANA, on u snu može značiti spomen čovjekov među ljudima, njegov ugled ili njegovo dijete. Srazmjerno njegovu ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju stepenice, merdevine?

Uspon uz merdevine ili stepenice simboliziraju vjeru islam zbog koje će steći visok položaj na Ahiretu. Dream tumača: Ibn Sirin ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja mačka?

MAČAK u snu. Kaže se da on simbolizira slugu čuvara. Kaže se da mačak simbolizira i lopova medu ukućanima. Rečeno je da mačka simbolizira zlu ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja mrtvac, umrla osoba?

Sanjati smrt Poznati učitelj Ebu Sa'ad, neka mu se Allah smiluje, kaže: -Smrt u snu znači kajanje za neku veliku stvar, pa ko vidi u snu da je ...

Enable registration in settings - general