Tag: slovo G

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja gušenje? Gušiti se u snu

Ko sanja da je od GUŠENJA umro - osiromašiće, a ako sanja da živi i poslije smrti, obogatiće se nakon siromaštva. Ko sanja da sam sebe guši - sam sebe dovodi u brigu i tugu.  Ako se neko guši u snu znači da je preuzeo na sebe ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko sanja da uzima abdest sa nečim čime nije ...

Login/Register access is temporary disabled
POSJETI MEDIUM SHOP