slovo G

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja gušenje? Gušiti se u snu

Ko sanja da je od GUŠENJA umro - osiromašiće, a ako sanja da živi i poslije smrti, obogatiće se nakon siromaštva. Ko sanja da sam sebe guši - ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ...

Enable registration in settings - general