slovo A

Islamski tumač snova: šta znači kad se sanja auto?

Sanjati auto simbolizira imetak, visoki položaj i autoritet uglednog čovjeka. Blistavo nakićeno auto – povećanje položaja i autoriteta. Auto na ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju ashabi?

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja akika?

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja ajkula?

Simbolizira preveliko davanje značaja svome porijeklu. Morski pas u snu predstavlja visoki duh, ili može značiti pripadnost višoj klasi ili ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja Adem a.s.

Adam a.s. je otac čovječanstva. U snu, Adem predstavlja elemente grijeha i pokajanja. On također predstavlja nečijeg oca ili upravitelja zemlje. ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ...

Enable registration in settings - general