Tag: slovo A

Islamski tumač snova: šta znači kad se sanja auto?

Sanjati auto simbolizira imetak, visoki položaj i autoritet uglednog čovjeka. Blistavo nakićeno auto – povećanje položaja i autoriteta. Auto na kome nema sjaja niti ukrasa upućuje da je snivač skromna osoba i da je u suštini bolji nego što se ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju ashabi?

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja akika?

Akika ili klanje kurbana za novorođenče simbolizira povećanje imana, prakticiranje sunneta, radosnu vijest o dolasku onoga ko je bio odsutan, ozdravljenje bolesnika ili oslobađanje iz zatvora. Prikazivanje ceremonije Akike u snu predstavlja ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja ajkula?

Simbolizira preveliko davanje značaja svome porijeklu. Morski pas u snu predstavlja visoki duh, ili može značiti pripadnost višoj klasi ili plemenitoj lozi. Tumač snova: Ibn Sirin

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja Adem a.s.

Adam a.s. je otac čovječanstva. U snu, Adem predstavlja elemente grijeha i pokajanja. On također predstavlja nečijeg oca ili upravitelja zemlje. Kada se sanja kako stoji na plemenit način, Adem također predstavlja postignuće i čast. Ako se Adem ...

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo. Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko sanja da uzima abdest sa nečim čime nije ...

Login/Register access is temporary disabled
POSJETI MEDIUM SHOP