Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja zmija?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja zmija?

ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika između sebe i Adema a.s., a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti, veličini i otrovnosti. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije posjeduju otrov.

One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prirodu i sklonost za ujedanjem. Možda je i riječ život (“hajat”) izvedena od imena zmije (“hajjet”) obzirom na mnoge asocijacije između zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve živo. Zmija ponekad simbolizira vladara, a ponekad ženu ili dijete, shodno riječima Uzvišenog: “O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte!” Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom – boriće se s neprijateljem, pa ako je zmiju ubio, pobijediće neprijatelja, a ako ga je zmija ujela, neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja, radost i sreću. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ko sanja mrtvu zmiju – Allah dž.š. će ga zaštititi od neprijateljskog zla, a on neće koristiti svoju snagu i moć.

Postati zmija u snu znači prezirati vlastitu religiju. Vidjevši sebe kao polu-zmija pola čovjeka u snu znači biti u stanju neutralizirati pola neprijateljske moći.

Otkrivanje zmijske kože koja je napravljena od zlata u snu znači da ćete otkriti skriveno blago. 

Ako zmija proguta nekog u snu, to znači da ćeon doći do moćne pozicije. Ako netko vidi zmiju da mu sjedi nad glavom u snu, to znači da će zaraditi poštovanje ljudi na vlasti. Zmija s rogom u snu predstavlja profitabilan posao.

BIJELA ZMIJA 

simbolizira najtežeg neprijatelja.

CRNA ZMIJA 

najljućeg neprijatelja. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija – postaće vojskovođa i dobiće veliku vlast. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju, koja ne nanosi zlo, ne ujeda i ne uznemirava, dobiće kraljevsko blago. Ovakva zmija simbolizira i sreću. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija, biće siguran od neprijatelja, a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao, doživjeće strah: Po istom principu se tumači i ako se prepadne od bilo čega drugog. Ako čovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija, rodiće mu se dijete.

Ko sanja da je uveo zmiju u kuću – njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran, shodno riječima Uzvišenog: “Uzmi je i ne boj se!” Mala zmija simbolizira dijete. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije, doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeđeni. Zmija takođe simbolizira vladara koji krije neprijateljstvo, tako da, ako čovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila, vladar ga obmanjuje. Zmija može da simbolizira i ženu. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju – umrijeće mu žena. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao – on će tri puta da se razvede sa svojom ženom.

Zmijske noge i zubi, ako se sanjaju, simboliziraju snagu neprijatelja i žestinu njegove pakosti. Ko sanja da se preobrazio u zmiju – on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. Ko sanja da mu je kuća puna zmija, kojih se on ne boji, on u svojoj kući pruža utočište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih želja.

Simbolizira neprijatelje, nevjernike, novatore u vjeri, bludnike i ženu.

loading...

Ulazak zmije u kuću – neprijatelj će mu napraviti spletku; ulazak zmije u kuću i izlazak iz nje ne nanoseći zlo – neprijatelji u njegovoj porodici ili bližoj rodbini. Ubijanje zmije na svojoj postelji – smrt njegove žene.

Udaranje zmije ili borba s njom – borba sa neprijateljem. Prijatan razgovor sa zmijom – postizanje nekog dobra.

Mrtva zmija – Allahova zaštita od nekog zla. Bijela zmija najteži, a crna zmija najljući neprijatelj.

VODENE ZMIJE simboliziraju imetak: Ko sanja da u svom džepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju, koje se ne boji, ona mu znači njegovu sreću. Ko sanja da za njim ide zmija – njegov neprijatelj želi da ga prevari. Ko sanja da su zmije ispred njega, ili da kruže oko njega, to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druže, ali ne mogu da mu nanesu zlo. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo, one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bližoj rodbini, a ako ih sanja izvan kuće, neprijatelji su mu strane osobe.

Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protuotrov. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju, pa bude ubijena velika zmija, biće ubijen vladar toga mjesta, a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije, biće ubijen vladarov vojnik.

loading...

Ko sanja da se zmija diže u visinu – postići će udobnost, zadovoljstvo i sreću. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine, umrijeće poglavar toga mjesta. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje, to mjesto će zadesiti nesreća. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija, biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim, pa se ona zavukla u jednu rupu. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. – Ibn Sirin ga je upitao: – Imaš li vjerenicu? – A kada je on rekao da ima, rekao mu je: – Ti ćeš je oženiti i naslijediti njen imetak. – Taj čovjek se kasnije oženio i žena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema.

Neki drugi čovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija, pa je svoj san ispričao Ibn S irinu, koji mu je rekao: – Boj se Allaha i ne pružaj utočište neprijatelju muslimana! Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla mu : – O Ebu Bekre, jedna žena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije, kojima su prišla dvojica ljudi i iz zmijskih glava muzli mlijeko. – Na to je Ibn Sirin rekao: – Zmija ne daje mlijeko, već daje otrov. Toj ženi će doći dvojica haridžijskih (otpadničkih) glavešina, koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autoriteta (tj. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera), radijallahu anhuma.

loading...

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general