Islamski sanovnik: Sanjati ženu

Islamski sanovnik: Sanjati ženu

Ko sanja da mu je lijepa žena ušla u kuću postići će radost i veselje. Lijepa žena u snu predstavlja kapital koji nije dugovječan, jer je ljepota prolazna. Ako sanja da je neka mlada žena lice okrenula prema njemu, njegov posao će biti prihvaćen nakon odbijanja. Mlada nepoznata žena zagasite boje lica, okićena i neopisive dobrote i koristi – to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja ženu. Debela žena u tumačenju odgovara rodnoj godini, a zabavljačica nerodnoj godini.

Kada žena usnije mladu ženu , ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala; ako sanja staricu, to je njena marljivost. Starica u tumačenju znači dunjaluk; ako je neko sanja lijepom i otkrivenom, postići će svoj dunjalučki udio brzo i sa radošću.

loading...
loading...
loading...

Enable registration in settings - general