Islamski sanovnik: sanjati zemlju

Islamski sanovnik: sanjati zemlju

Ako neko sanja da posjeduje neku zemlju simbolizira njegova ovosvjetska dobra i život na ovom svijetu, koji će odgovarati zemlji koju je sanjao, tj. da li je bila prostrana i velika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja može da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet), obzirom da je dunjaluk (vremenski) bliži, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Džennet na nebesima. Poznata zemlja može da simbolizira i snivačev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja može da simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja može da simbolizira i ženu ukoliko snivač zna njene granice i odakle dokle seže. Zemlja može da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sličnosti u vezi sa rodnošću i dr.

Zemlja može da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. Ako neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siromašan, oboga tiče se, ako je neoženjen, oženiće se, i ako je službenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrijeće, pogotovo ako je zemlja na koju je prešao njemu nepoznata; ako je bogat, osiromašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i ze lenilom; i ako se bavi izučavanjem mezheba, promijeniće mezheb.

Ako neko sanja da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustiće novotarije u vjeri a prihvatiće se Sunneta Allahova Poslanika s.a.v.s.; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na nerodnu, postupiće suprotno; a ako to sanja neko ko želi ići na put, to mu je ono što će mu se desiti na putu.

Ako neko sanja da je zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, medu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstva; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemlje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je.iz zemlje izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će činiti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti iz loženo trajnoj patnji.

Ako neko sanja da iz zemlje niče bilje, godina u tom mjestu će biti rodna. Ako neko sanja da u zemlji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je ona njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za čim žudi i ubrzo će umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: “…a kada bi se onome šo im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili…”
Ako neko sanja da, se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele – dobiće nasljedstvo.

loading...

Ako neko sanja da mu se zemlja čini tijesnom, imaće tjeskoban život. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, postići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori nerazumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak.
Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uživa i promijeniće mu se stanje.
Ako neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje ali da nije u nekoj jami, dugo će strastvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima.

Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema izlaza,upašće u nečiju zamku (spletku).
Ako neko sanja da mu zemlja govori riječi prijekora, neka se boji Allaha dž.š. zbog haram imetka.
Ako neko sanja da stoji na nekom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj, ovaj svijet će se okrenuti protiv njega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u žalost, shodno riječima Uzvišenog: “Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju”.

loading...

Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala prekrivši one koji su tu živjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju riječi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja na snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov život i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, živjeće dugo i uživaće u dobru.

loading...

Enable registration in settings - general