Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja mrtvac, umrla osoba?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja mrtvac, umrla osoba?

Sanjati smrt

Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka mu se Allah smiluje, kaže: -Smrt u snu znači kajanje za neku veliku stvar, pa ko vidi u snu da je umro, pa zatim se proživio, učiniće grijeh, pa će se zatim pokajati.Uzvišeni kaže: “Gospodaru naš, umorio si nas dva puta i oživio si nas dva puta, te priznajemo naše grijehe.”

Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti život će mu se produžiti.A ko sanja da on neće umrijeti, približio mu se smrtni čas.Ko sanja u svom snu, a taj misli u snu da neće nikad umrijeti, poginuće na putu Uzvišenog Allaha.Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine, kao i skup pogrebne pratnje, uspio je u dunjaluku, a pokvario je vjeru.Ko sanja da je imam umro srušiće se grad, kao što je rušenje grada dokaz smrti imama. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaču za njim bez naricanja i puštanja glasa – neko od njegova potomstva će se oženiti, pa će plač biti dokaz radosti.

Nošenje mrtvih

ako osoba vidi da nosi mrtvu osobu na bilo koji drugi način osim uobičajenog načina nošenja mejjita ili leša, to znači da će nositi teret haram imetka. Neki tumači kažu da bi isti san mogao značiti da troši svoje bogatstvo na neke loše stvari. Ako osoba sebe vidi kao da nosi mrtvu osobu na normalan način, to znači da će se pokoravati i slijediti vjeru ili će preuzeti na sebe neke svoje odgovornosti. Tumač snova: Ibn Sirin

Isto tako rečeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću – to je smrt čovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta ožalošćena).Ko sanja da je umro, a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu, srušiće mu se kuća ili zid. A ako slično sanja,i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plača, a niko ne slijedi njegovu dženazu, neće popraviti ono što se srušilo, izuzev ako to ne pređe u tuđe vlasništvo.Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu, to je dokaz da će se tu dogoditi požar.

Ako neko sanja da je umro i leži nag na zemlji, osiromašiće.Ako neko sanja da je na nekoj prostirci, prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu) ako je na krevetu, postići će uspon, a ako je na postelji, zadesiće ga neko dobro od njegove porodice.Ako neko sanja da je našao mrtvaca, naći će kapital (novac).Ako neko čuje u snu o smrti odsutne osobe, doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere, a o uspjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna).Ko sanja kao da mu je umro sin, riješiće se svog neprijatelja.Ko sanja da mu je umrla kćerka, riješiće se očaja sramnog mjesta.

Zagrljaj mrtve osobe

Ako osoba vidi mrtvu osobu kako je zagrli, stisne ili ubije, to znači da će doživjeti duboku starost. Tumač snova: Ibn Sirin

Ako neko sanja da neki čovjek kaže drugom čovjeku da je taj i taj iznenada umro, nastupiće briga iznenada, a možda će u toj brizi i umrijeti.Ako noseća žena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaču za njom bez naricanja, rodiće muško dijete i obradovaće se njime.Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt, stupit će u brak, a smrt oženjene osobe pokazuje na razvod braka, jer smrću se cijepa bračna veza.Ako neko sanja da mu je umro drug, to je znak njihova rastanka.A što se tiče naricanja, ko sanja mjesto gdje se nariče – desit će se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići.Rečeno je: Naricanje se tumači kao grupa, a grupa kao naricanje.

Plakanje za mrtvim

Priča se za Ibn Sirina da je rekao: – Plakanje u snu je radost očna, a kada se udruži plakanje sa naricanjem i kretnjama, nije pohvalno.

Ako neko sanja da je umro neki poznati mu čovjek i da on za njim nariče i javno jadikuje, on će zapasti u životnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga.Ako neko sanja da ljudi plaču za upraviteljem koji je umro i plačući cijepaju svoju odjeću i bacaju prašinu po svojim glavama, to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju.

Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dženaze plače ne puštajući glas, doživjet će od tog upravitelja radost.Ako neko sanja da je upravitelj umro, a ljudi ga spominju po dobru – on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju.Ako neko sanja da se nalazi među umrlim ljudima, on se nalazi među munaficima, naređuje im (munaficima) da čine ono što je dobro, a oni ne prihvataju njegova naređenja, jer je Uzvišeni Allah rekao: “Zaista ti nećeš čuti (dozvati) mrtvace.”

Oženiti mrtvu ženu

Uspjet će u naumu za koji je već bio izgubio nadu. Tumač snova: Ibn Sirin

Ko sanja kao da se sastao sa njima, mrtvacima, mrtav – umrijeće kao inovator (sa bid’atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti.Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiče zadesiće ga nepoželjna sramota.Priča se da je neko rekao: Ko sanja da se druži sa mrtvacima otputovat će na dalek put, na kome će ga zadesiti veliko dobro.Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu, postitći će kapital i veliko dobro, a ako jede sa mrtvacima, produžit će mu se život.Sanjanje smrti upravitelja znači da će on biti smijenjen, a agonija mrtvaca nije dobro.

Kupanje mrtvaca

Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa, to znači da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati.Ako neko sanja da ga kupa neki čovjek, doći će tobe pod rukovodstvom čovjeka koji ga kupa, a vjera u tog nije bila u redu.Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna čijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga, pod čijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja).

Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) – postići će uspjeh i riješiće se briga.Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traži da mu se opere odjeća, to znači da je on ovisan o dovi, tj. traži dovu da mu se učini ili da se da sadaka za njega, ili da mu se izmiri dug, ili da se traži zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio, ili da se izvrši oporuka.Ako neko sanja kao da neki čovjek pere odjeću dotičnog mrtvaca, to znači da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog čovjeka.

Govor sa mrtvima

Ako osoba vidi da pita mrtvu osobu o bilo čemu što se tiče mrtvih ili drugih stanja, odgovor mrtve osobe bit će istinit – bila dobra ili loša vijest- mrtva osoba živi u svijetu istinitosti (tj. Akhirah) nasuprot svijetu neistine (tj. dunya). Dakle, umrla osoba ne govori laž u bilo kojem razgovoru. Tumač snova: Ibn Sirin

Kefini (mrtvačka odjeća)

Rečeno je da oni naginju ka prostituciji.Ako neko sanja da nije posve obukao kefine, to znači da on poziva na blud, ali mu se ne odaziva.Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi – njegov san ukazuje na njegovu smrt, a ako mu nije pokrivena glava i noge to ukazuje na neispravnost njegove vjere.

Što god je manje na mejtu kefina, to je on bliže pokajanju, a što je više kefina, dalje je od pokajanja.Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog potrebnog razloga za to (kao praznik, vjenčanje), a zatim ga ostavili u kući sama, to predstavlja njegovu smrt.

Nova bijela odjeća je obnova njegove životne stvari.Balzam ukazuje na teobu griješnika, izbavljenje od briga i pohvala za dobro.Ko sanja da traži pomoć od nekoga da mu kupi balzam – to znači da traži pomoć pomoću koje će postati ljepši, a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta.

Nosila

Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov slučaj i umnožiće se kapital. Riječ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i riječ preporoditi se, oživjeti.Ko sanja sebe na dženazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Uzvišeni je rekao: “Kao braća (koji će sjediti) na ležajima.”Rečeno je da dženaza predstavlja korisnog čovjeka čije ruke će upropastiti loše ljude.Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dženazu i da ga niko ne nosi – bit će pritvoren; a ako sanja da je nošen, znači da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi.

Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose na svojim ramenima – dobit će vlast i uspon i ponizit će ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dženazu.Ako sanja da oni plaču za njegovom povorkom, bit će mu zahvalan kraj. Isto je ako ga budu hvalili i učili mu dove.Ako sanja da ga kude i ne plaču za njim, njegov kraj neće biti pohvalan.Ako sanja kao da prati dženazu, pratit će vladara pokvarene vjere.

Ako sanja dženazu na pijaci, to je znak munafikluka te čaršije u kojoj se nalazi pijaca.Ko sanja da je dženaza odnesena na poznato groblje, to je pravo koje se daje onima kojima pripada.Ko sanja kao da dženaza ide po zraku umrijet će čovjek poznat po osamljenosti, ili poglavar, ili alim (učenjak) koji je priznat kod svijeta. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcat će se na lađu.Ako neko sanja mnogo dženaza na jednom mjestu, stanovnici tog mjesta mnogo čine bezobrazluk.

Ako žena sanja da je umrla i da je nosi povorka – ako nema muža, udat će se, a ako ima muža, pokvarila je din (vjeru).Ako neko sanja da nosi mrtvaca, dokopat će se haram imetka.Ako neko sanja da vuče mrtvaca po zemlji, zaradit će haram imetak.Ako neko sanja da se o mejtu govori ružno, uhvatit će miša.Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje, on postupa po istini.Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu, riješit će neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradit će).

Namaz (molitva) za mrtvaca

Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dženaza namaz, tome treba učiti mnogo dova i tražiti oprosta za njega.Ako neko sanja da mu se klanja dženaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja, dobit će upravu od strane vladara munafika.Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu, prisustvovat će skupu na kome se čine dove za umrle.

Kopanje, ukopavanje

Ko sanja da je umro i ukopan otputovat će na dalek put na kome će zadobiti kapital, shodno riječima Uzvišenog: “Zatim ga je usmrtio i položio u grob, zatim, kad htjedne, proživjet će ga (poslije smrti).”Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro, njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastužiti ili uhapsiti; ako sanja da je kasnije u kaburu umro, umrijet će u brizi.Ako u kaburu ne doživi smrt, spasit će se zatvora i nasilja. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila.

Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen, nadati se njegovom kajanju.Ako neko sanja da baca zemlju na nekog čovjeka, kao da je umro taj čovjek, ili ga prepušta grobarima da to urade, zadesit će tog čovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane.Ko sanja da je stavljen u grob – steći će kuću, a ako je po njemu poravnana zemlja, srazmjerno toj zemlji povećat će mu se kapital.Po pravilu iskopani grob znači zatvor u osnovi, kao što i zatvor znači grob, Ko sanja da želi da posjeti groblje posjetit će zatvorenike.

Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) živjeće dug život.Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).Ako neko sanja da po grobovima pada kiša, zadesit će stanovnike grobova milost.Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu, on kontaktira sa licemjerom; što se tiče poznatog groblja, ono predstavlja stvar istine, prema kojoj je on nemaran.Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradit će sam sebi kuću.Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću, mahalu ili grad, njegovi potomci će tu napraviti kuću.Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dženaze kupit će nenastanjenu kuću.

loading...

Uskrsnuće mrtvih

Vidjeti uskrsnuće svih mrtvih na Sudnjem danu u snu predstavlja ljude koji sudjeluju u svakodnevnom poslu i traže profit tamo gdje će neki pobijediti, a drugi izgubiti

Stajanje na grobu

Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Uzvišeni je rekao: “Ne stoj na njegovom grobu” (odnosi se na munafika).Ko sanja da je neki čovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima, kaže se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta, jer je groblje mjesto onih koji očekuju da im se udijeli.Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je živ, desit će se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja, i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada, i obratno, ko sanja živoga da je umro, zadesit će ga poteško­ća u njegovoj stvari, jer život znači olakšicu, a smrt poteškoću.

Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Alla­ha dž.š., jer se oni nalaze u kući istine, a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dž.š., shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.a.s.: “Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna.”Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla – to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu, shodno riječima Uzvišenog: “Naprotiv, oni su živi kod Gospodara i opskrbljeni su.”Isto tako, ako bi na umrloj osobi vidio krunu, ili da ima prstenje, ili da ga vidi da sjedi na postelji ili na krevetu, i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt, to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt.

Slični snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju; takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku.Ko sanja da se umrla osoba smije – to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno, shodno riječima Uzvišenog: “Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.”Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja niti mu šta govori niti ga dotiče – ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobročinstava koja mu pristižu od njega poslije smrti te osobe. ,Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi, ili kao da hoće da ga udari, to ukazuje da on, tj. taj koji sanja, čini neposlušnost.

Sanjati da vas mrtva osoba udara

Rečeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba – on će vratiti dug te umrle osobe.Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za života na ovom svijetu – to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu, a ako je sanja kao siromaha, ta osoba je siromašna dobrim djelima.Ako se umrla osoba sanja gola, to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena, bez dobrih djela.Rečeno je takođe da golotinja tijela mejta može značiti njegovu udobnost.Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni, slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost, a ako ih vidi žalosne, ili prljave odjeće, osiromašit će i činit će bezobrazluk (nepristojnost).

Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe – stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojavit će se u tom mjestu licemjeri.Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu, to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka, a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha.Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije, a poslije toga zaplače, to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman, takođe, ako se sanja da je crno lice u umrle osobe čisto, znači kao i gore navedeno.Uzvišeni kaže: “Što se tiče onih čija su lica pocrnila, zar ste postali nevjernici poslije vjerovanja?”

Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća, ili kao da je bolesna, ta se umrla osoba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru, tj. za hakove (obaveze) koje su između nje i Allaha dž.s., a ne za hakove prema ljudima.Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna, to znači da je ta osoba zaokupljena svojim stanjem.Ako neko sanja da su mu djed i nana oživjeli, to ukazuje na sretan i udoban život.Ko sanja kao da mu je majka oživjela – riješit će se brige u koju je zapao; to isto znači, ako se sanja kao da je otac oživio, čak će se daleko brže riješiti brige.

Ko sanja da mu je sin oživio pojavit će mu se neprijatelj odakle se i ne nada. Ko sanja da mu je kćerka oživjela doći će mu neko olakšanje.Ko sanja da mu je umrli brat oživio on će ojačati nakon svog slabog stanja, shod­no riječima Uzvišenog: “Ojačaj s njim moju snagu.” Ko sanja da mu je umrla sestra oživjela – to znači da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost, shodno riječima Uzvišenog: “I reče (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka.” Ko sanja da mu je oživio tetak ili tetka bit će vraćeno ono što mu je pripadalo.

Ko sanja da je oživio umrlu osobu njegovim posredstvom – to znači da će nemusliman primiti islam, ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja).Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve žene kao da su ustale iz grobova okićene – to znači da će se onome ko sanja, ili njegovom potomstvu, povećati i uljep­šati vjerske i dunjalučke stvari, srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti; ako je njihova odjeća bijela, to se odnosi na vjerske stvari; ako je crvena, odnosi se na dunjalučke stvari; ako je crna na bogatstvo i moć, ako su one pocijepane odjeće, to ukazuje na siromaštvo i brigu, a ako je odjeća prljava, to ukazuje na griješne poslove.

Ko sanja umrlu osobu kao da spava – san te osobe znači njegovu rasterećenost na Ahiretu. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji odužiće mu se život.Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu to znači da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu, ili nagrada vakufa kojeg je uvakufio, ili milostinja koju je učinio.Ako je umrla osoba upravitelj, njegovi nasljednici će dobiti položaj sličan njego­vom položaju. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za života klanjala na ovome svijetu – to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljed­nika poslije njega, obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da čini dobra djela za sebe.

Ako se sanja kao da je umrla osoba imam živima, tim živima će biti kratak život, jer oni slijede mrtve.Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u životu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše.Ko sanja da je umrla osoba u džamiji – to znači da ta osoba nije u kazni, jer je džamija mjesto sigurnosti.Ako se sanja da se umrla osoba tuži na glavobolju, ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim, a ako se tuži na bol vrata, polaže račun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvolje­na mjesta, ili znači da odgovara za mehr koji nije dao ženi.

Ako se tuži na bol ruke, pod teretom je ispita za svog brata, sestre ili druga ili zakletve koju je lažno dao.Ako se tuži na bol svoje strane, pod teretom je ispita za pravo svoje žene; ako se tuži na bol stomaka, pod teretom je ispita za svog oca, familiju i imetak; ako se tuži za bol noge, pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah dž.s. nije zadovoljan; ako se tuži na bol stegna, pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza; ako se tuži na bol potkoljenice, pod teretom je is­pita za prolazak života u zabludi..

Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi, te izađe s njom a da nije to mogao spriječiti i nije se odupirao – umrijet će u sličnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula, ili će mu biti neki drugi sličan uzrok kao što je rušenje, gušenje ili iznenadno umiranje.Isto tako, ako se sanja da se umrla osoba slijedi, pa se s njom uđe u nepoznatu kuću i ne izađe se odatle, to znači da će ta osoba umrijeti.Ko sanja kao da mu umrla osoba kaže: – Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme – istinu mu je rekla ta umrla osoba.

Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uđe s njom u kuću, ili ako uđe, zatim se vrati, on će se nadnijeti nad smrt, a zatim će se vratiti.Ko sanja da putuje sa umrlom osobom – zadesit će ga stvar tog umrlog.A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar – zadesiće ga dobro odakle se i ne nada.Ako mu umrla osoba da novu ili čistu košulju, bit će mu život sličan životu umr­le osobe.A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan, zadobit će čast slično časti koju je imala umrla osoba.

A ako mu da pohabanu odjeću, osiromašit će, a ako mu da prljavu odjeću, čini bezobrazluk.Ako mu da hranu, zadobit će časnu opskrbu odakle se i ne nada.Ko usni da mu je umrla osoba dala med – postići će kapital odakle se i ne nada.Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesit će ga briga koju ne očekuje.Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili podučava znanju – postići će dobro u svo­joj vjeri srazmjerno tome.Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblačio – to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti, ali izliječit će se.

loading...

Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća pre­đe u vlasništvo umrle osobe, umrijet će.Ako, pak, odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom, neće mu to naštetiti.Sve što živi vidi da da umrloj osobi – nije lijepo osim u dva slučaja: – Kad usni da umrloj osobi da dinju, ode od njega briga kako se i ne nada, – kad usni da to što daje umrlom amidži ili amidžinici, zadesit će ga opskrba.Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam, to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha.A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku – to znači da će mu rukama do­pasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti.

Ko sanja umrlog, kao da je živ, njemu će se popraviti stanje i naići će na olakšice nakon teškoća. Ako sanja živog da je umro, zadesit će ga neka poteškoća. Ko sanja da su umrle osobe vesele – to je ljepota njegovog stanja kod Uzvišenog Allaha. Ako su tužni i okreću glavu od snivača, loše mu je stanje kod Plemenitog Allaha.

Ko sanja da je umrla osoba u džamiji – nema kazne na Onom svijetu. Razgovor sa umrlom osobom – dug život.

Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi – odvijat će mu se život.Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim, njegov san nije pohvalan.Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom živjeće dugo. Ovaj san znači i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba.Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobit će imetak odakle se i ne nada.Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu, on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe.Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila, od njegovog potomka zadobit će neko dobro.

Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba, dobit će neko dobro odakle se i ne nada.Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane, ta će hrana biti sku­pocjena.Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu, ta hrana ili roba će se slabo prodavati.A ako živi nađe u hrani ili robi mrtvaca, ili miša, ili drugu mrtvu životinju, ta će se hrana ili roba pokvariti.Ako neko sanja da ima bračni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu, on čini prostituciju.Ako to isto sanja i bude imao poluciju, on kontaktira sa zlim čovjekom koji je li­cemjer i koji mu prisvaja kapital.

Ko sanja da ima bračni odnos sa poznatom umrlom osobom, bilo da je u pitanju muško ili žena, udovoljit će nekoj potrebi za koju nije imao nade.Ko sanja da je imao bračni odnos sa iskrenom osobom – njemu će se desiti dob­ro od inicijatora tog bračnog odnosa.Ako je bračni partner neprijatelj, taj koji ima inicijativu pobijedit će potomka te umrle osobe.Ko sanja da je stupio u bračni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo, taj koji je stupio u bračni odnos sa umrlom osobom čini sadaku, ili dovu, ili će učiniti dobro nasljedniku te osobe, a moguće je da znači da se spre­ma na haram (zabranjeno).

Ulazak u nepoznatu kuću sa mrtvima

Ulazak u nepoznatu kuću u društvu mrtve osobe znači da će sanjar uskoro umrijeti i tako se pridružiti mrtvoj osobi. Tumač snova: Ibn Sirin

Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba, zadobit će korist od nje u pogledu znanja i kapitala.Ko sanja umrlu ženu da se proživila, pa je vjenčao i spolno općio sa njom, te ga pri tom pokvasila voda od žene – on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošit će na nju bogatstvo na doličan način i postići će neki novi položaj i trgovinu kojom će profitirati, a ako vjenča umrlu ženu i vidi u snu da je živa i odvede je do svog stana, on radi djela za koja će se kajati.A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi, on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokajati za svoje djelo, a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi.

Ko sanja da se oženio umrlom ženom i vidi da je ona živa, i uđe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi – to znači da će umrijeti.Isto se odnosi ako žene sanjaju muškarce u svim navedenim slučajevima.Poznati učitelj Ebu Sa’ad, neka mu se Allah dž.š. smiluje, veli: Osnova za tuma­čenje snova o mejtu – a Allah zna -da je kada vidiš mejta u svom snu da radi neš­to lijepo, to znači da te on time bodri na takvo djelo, i obratno, kad ga vidiš da radi ružno djelo, time te odvraća od takvog djela. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istražuje životni put te umrle osobe, kako vjerski tako i ovosvjetski, i kako bi on išao tim putem.

Ko sanja da je umrla osoba živa u svom grobu – postići će dobročinstvo, mudrost i dozvoljen imetak, ako nađe umrlu osobu u grobu, neće zadobiti kapital.Neki kažu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i nađe neke žive ili mrtve -to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu, a Allah dž.š. zna.

loading...
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general