Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja trudnoća?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja trudnoća?

Ako trudnica sanja da je rodila ribu, neki vele da će roditi dijete koje će dugo živjeti, a neki, opet, da će roditi dijete koje neće dugo živjeti. 

TRUDNOĆA žene u snu simbolizira povećanje imetka. Ako žena sanja da je rodila dječaka, rodiće djevojčicu. A možda joj je priroda drugačija, tako da, ako sanja da je rodila djevojčicu, rodiće djevojčicu, a ako sanja da je rodila dječaka, rodiće dječaka. Ako čovjek sanja da mu je žena ili robinja rodila djevojčicu, postići će neko dobro, a ako sanja da je neka od njih rodila dječaka, zapašće u tešku brigu. Isto tako, ako čovjek sanja da je kupio robinju, postići će neko dobro, a ako sanja da je kupio roba, zapašće u tešku brigu. 

Što se tiče žene, njezina trudnoća u snu znači gubitak djevičanstva prije braka ili da će se udati za nepodobnu osobu. Ako neplodna žena vidi da je trudna u snu, to znači lošu žetvu za tu godinu, ili može značiti pljačku u njenom susjedstvu. Ako nevjenčana žena ili mlada djevica u snu se vide trudnu, to znači da će pronaći dobrog muža. Trudnoća u snu ima mnogo značenja. U snu, ženska trudnoća znači bogatstvo, a muškarčeva trudnoća znači bol i tugu. Tumač snova: Ibn Sirin

loading...

U snu trudnoća ukazuje na ženin uspjeh, marljivost u ostvarenju svojih ciljeva. U snu trudnoća znači i primanje priznanja, poštovanja i blagostanja. Općenito, trudnoća u snu predstavlja materijalnu korist. Ako žena vidi da je trudna u snu, to znači poteškoće i nevolje pored nekih zabrinjavajućih tajni koje možda skriva. Međutim, za učenog muškarca trudnoća u snu može predstavljati povećanje njegovog znanja, dok za obrtnika to znači postizanje odličnih rezultata u svojoj trgovini. Tumač snova: Ibn Sirin

loading...

Trudnoća žene simbolizira povećanje imetka; trudnoća čovjeka povećanje dunjalučkih dobara. San žene da je rodila dječaka – rodit će djevojčicu. San čovjeka da mu je žena rodila djevojčicu – postići će neko dobro; a da mu je rodila dječaka – zapast će u tešku brigu.

loading...

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general