Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju stepenice, merdevine?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju stepenice, merdevine?

Uspon uz merdevine ili stepenice simboliziraju vjeru islam zbog koje će steći visok položaj na Ahiretu. Dream tumača: Ibn Sirin

Simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog položaja i posebnog ugleda, kako na ovom tako i na Budućem svijetu, dobra djela, etape ili odmarališta na putu na kojim se odsijeda, a nekada lažni uspon i odbrajanje dana života. Ako neko sanja da se popeo uz stepenice: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao na vrh stepenica – umrijet će; a ako je, uspevši se uz stepenice, ušao u čardak – njegova duša će otići u Džennet. Ako takav san sanja zdrava osoba, a treba putovati – otići će na put. Ako je uspinjanjem uz stepenice učio ezan, a bude planirao otići na hadž – obavit će ovu petu islamsku dužnost. Silaženje niz stepenice za osobu koja je na putu označava vraćanje s puta; za onoga ko je na vlasti – silazak sa vlasti; a za onoga koji ima bolesnu ženu, njenu smrt. Popravljanje stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je neispravno, a približavanje stepeništu simbolizira postizanje uspona i pobožnosti.

STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog položaja, ugleda i lijepog prijema, kako na ovom tako i na onom svijetu. Arapi inače imaju običaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice, ili: Taj i taj je na visokoj stepenici, kada hoće reći da je neko na visokom položaju. Stepenice takođe mogu da simboliziraju i lažni uspon, shodno riječima Uzvišenog: “Mi ćemo im dati lažan uspon a da oni to i ne znaju”. Stepenice takođe simboliziraju etape ili odmarališta na putu na kojima se odsjeda. Stepenice takođe mogu da simboliziraju odbrajanje dana života.

Ako bolesna osoba sanja penjanje stepenicama sve do vrha: preselit će na drugi svijet. Ako na kraju ulazi u sobu, njegova duša ide u Džennet. 

Ako se sanjaju poznate stepenice, one mogu da simboliziraju i kućnog slugu, roba ili jahalicu.
Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice, da bi mu se protumačio san treba uzeti u obzir način na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica umrijeće, ako je, uspevši se uz stepenice, ušao u čardak, njegova duša će otići u Džennet, a ako na stepenicama bude zadržan i ne uđe u čardak, nakon smrti će biti zastrt od Dženneta.

Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put, otići će na put; ako na put ide radi nekog imetka, postići će ga, a ako ide radi nečeg drugog daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice bilo da se radi o dobru ili zlu, bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih želja i potreba; npr. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika, to znači da će postići ono radi čega je pošao na put, a ako je taj broj bio 30, neće u potpunosti postići ono radi čega ide na put obzirom da je broj 30 nepotpun, a 40 potpun, shodno kazivanju o Musau a.s. kome je Allah dž.š. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem.

Ako je u pitanju broj 3 i ako na put ide u vezi s nekim obećanim zadatkom, ispuniće ga, shodno riječima Uzvišenog: “Zivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinito obećanje”. Isto znači i ako je sanjao da je prilikom uspinjanja uz stepenice učio ezan, a želi ići na hadž i znači da će upotpuniti obaveze hadža, a ako ne namjerava ići na hadž i to ne sanja u vrijeme hadža, postići će vlast i ugled, bilo da se radi o upravi, bilo o muftiluku, hatibskoj, mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.

Svaki korak ili stepen predstavlja učenu osobu čija blizina koristi sanjaru u pogledu pobožnosti i vjerske znanja. Svaki korak koji se popeo znači bolje razumijevanje vjere i njegovo uzdizanje u pogledu znanja. 

Sanjanje silaženja niz stepenice; za osobu koja je na putu znači da će se vratiti s puta, za poglavara – da će sići s vlasti, za jahača – da će ići pješice, za onoga ko ima bolesnu ženu – da će mu žena umrijeti, a ako to sanja bolesnik, treba razmotriti način njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto, među svoju čeljad, u svoju kuću, na veliku slamu ili ječam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra, to znači da će se oporaviti od bolesti, a ako je niz’stepenice sišao na nepoznato mjesto, u prirodu ili među umrle osobe koje je odranije poznavao, ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu, bunar, trap, pred lava koji ga je ščepao, pred pticu koja ga je zgrabila, u usidrenu lađu koja je sa njim isplovila ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela, u tim slučajevima stepenice označavaju dane njegovog života i sve navedeno ukazuje na to da će snivač uskoro umrijeti.

Ako je snivač na javi zdrav i ako je uz to silnik, treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro, kao što je džamija, rodno zemljište, bašča, mjesto gdje se čisti ili nešto slično, to znači da će se prihvatiti islama, da će se pokajati, napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom.

loading...

Ako je, pak, sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe, strašne stvari i nevjerovanje, kao npr. da je pao na neplodnu zemlju, na veliku i strašnu vatru, među lavove ili zmije, u veliku provaliju ili nešto slično tome, to znači da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. Sanjanje stepenica od ćerpiča ima dobro značenje, a sanjanje stepenica od cigle ima loše značenje.

Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica – namaz, druga – post, treća – zekat, četvrta – sadaku, peta – hadž, šesta – džihad i sedma – Kur’an (tj. njegovo učenje i primjenjivanje).

Svaki uspon koji se sanja simbolizira činjenje dobrih djela, shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.s.: “Uči Kur’an i time se uspinji!”

Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiča simbolizira snivačevu lijepu vjeru, islam. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro značenje. Ako neko sanja da se nalazi na čardaku do kojeg nema stepenica, to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha, shodno riječima Uzvišenog: “Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo”.

Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz očuvanje vjere, a za trgovca – uspjeh u trgovini uz očuvanje vjere. Ako su stepenice od kamena, one simboliziraju uspon sa grubim srcem; ako su od daske, simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom; ako su od zlata, simboliziraju postizanje vlasti, blagostanja i svakog dobra; ako su od srebra, simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika; i ako su od bronze, simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da se penje uz stepenice, to mu može da znači i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. Rečeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili pobožna čovjeka. Ko sanja da se približio stepeništu – postići će uspon i pobožnost, shodno riječima Uzvišenog: “…i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje”. Svaka stepenica može da simbolizira upravu od godinu dana.

loading...

LJESTVE od drveta simboliziraju čovjeka visokog ugleda koji je licemjer. Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navođenje jasnog dokaza munaficima, shodno riječima Uzvišenog: “Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo, pa im donesi jedno čudo”. Rečeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licemjeri).

Neki, opet, vele da to znači odlazak na put. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog čovjeka, to znači da će dobiti moć, kako kaže Uzvišeni: “Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vladaju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu”.

Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na ljestvama. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ti prisluškuješ ljude. Sanjanje ljestava položenih na zemlju simbolizira bolest,a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje.

loading...
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general