Islamski sanovnik: sanjati snijeg

Islamski sanovnik: sanjati snijeg

Sanjanje snijega se uglavnm odnosi na opskrbu, korist, lijek, ljubav, a ponekad nezgode, bolesti i patnje. Ako neko sanja da je pao snijeg i prekrio zemlju, a radi se o poljoprivrednom kraju kada bi snijeg mogao koristiti – to upućuje na rodnost i obilje prinosa koji će prekriti tu zemlju. Ako je to vrijeme kada snijeg ne donosi korist, onda to upućuje na nasilje vladara i vlasti.

Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, to simbolizira nepravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena ili će im biti imovina uništena. Ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima, inače, ne pada, kao na primjer, unutrašnjost kuće, radnje i sl, onda to upućuje na patnju, bolest, epidemiju i opsadu.

loading...
loading...
loading...

Enable registration in settings - general