Islamski sanovnik: sanjati poslanika Muhammeda a.s.

Islamski sanovnik: sanjati poslanika Muhammeda a.s.

Poznati učitelj Ebu Sad r.a. je rekao: – Allah dž.š. je poslao Muhammeda s.a.v.s. iz milosti prema svjetovima. Stoga, blago li se onome ko ga za života vidi i slijedi ga, a blago li se i onome ko ga sanja na snu, jer: ako ga sanja dužnik, Allah dž.š. će ga kutarisati njegovog duga; ako ga sanja bolesnik, Allah dž.š. će mu dati ozdravljenje; ako ga sanja ratnik, Allah dž.š. će ga pomoći; ako ga sanja onaj ko nije obavio hadž, obaviće ga; ako ga neko sanja u neplodnom predjelu, taj predio će postati plodan; ako ga neko sanja u mjestu gdje je rašireno nasilje, u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost; ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah, u tom mjestu će zavladati bezbjednost… Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste.

Međutim, ako ga neko sanja blijedog, mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa, to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid’ati). Isto to znači ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice,to znači da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dž.š. putu. Ako, pak, neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to, to ukazuje na to da je ta osoba munafik, da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli-bejta i da potpomaže njihovo ubijanje.

Ako ga neko sanja bolesnog, pa kao da poslije toga ozdravlja, to znači da će se stanovništvo toga kraja popraviti, nakon što su bili smutljivci. Ako ga, neka je mir s njim, neko sanja da jaše, sanjač će njegov grob posjetiti jašući, a ako ga snja da ide pješke, sanjač će otići pješice da posjeti njegov grob. Ako ga neko sanja da stoji uspravno, to znači da će dotična osoba biti na istikametu, kao i imam njegovog vremena. Ako ga neko sanja da uči ezan na nekom ruševnom mjestu, to mjesto će se izgraditi. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim, to mu je naređenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s.a.v.s. umro, to znači da će dotičnoj osobi umrijeti neki od potomaka.

loading...

loading...

loading...

Enable registration in settings - general