Muslimanski sanovnik: olovka, pero – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: olovka, pero – Ibn Sirin tumač

PERO simbolizira ono čime se čovjek opominje i onoga čija se naređenja izvrša­vaju, kao što su vladar, učenjak, sudija, jezik, sablja ili muško dijete.Pero može da simbolizira i muški spolni organ.Tinta u tom slučaju simbolizira spermu, a hartija – ženu.

Simbolizira znanje, naređenje ili zabranu, upravu nad nekim zanimanjem, garanciju, izdržavaoca, dijete koje će biti pisar, plug, muški spolni organ, ono čime se čovjek opominje i onoga čija se naređenja izvršavaju, kao što su vladar, učenjak, sudija, jezik, sablja ili muško dijete.

Pero može da simbolizira i plug.Ispisani redovi u tom slučaju simboliziraju brazde, a tinta sjeme.Da bi se konkretno utvrdilo šta u određenom snu simbolizira pero, treba uzeti u obzir šta se njime piše i na čemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu.

Rečeno je da pero simbolizira i znanje, tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje, zavisno od to­ ga šta i koliko je pisao.

Ako neko, čiji je posao vezan za pero i pisanje, sanja da u ruci ima pero ili olovku, to znači da je on, zahvaljujući tom poslu, bezbjedan od siromaštva. Ko sanja da je postao pero zadobit će znanje, ako sanja da ima pero, a pored njega još jedno pero stoji, brat će mu pomoći u poslu ili će mu majka, ako je trudna, roditi brata.

Rečeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzima­ nje brige o nekome ili nečemu, shodno riječima Uzvišenog: “Ti nisi bio među nji­ ma kada su pera svoja pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinu­ ti…”

loading...

Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sje­ dim i da pored sebe imam pero, pa sam ga ja uzeo i počeo njime pisati.Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i počeo pisati s oba pera istovremeno. – Imaš li ti koga odsutnog? – upitao ga je Ibn Sirin, a kad je on rekao da ima, onda mu je rekao: – Računaj da je već stigao!

Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu, to znači da je, zahvaljujući svom poslu, bezbjedan od siromaštva, a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte, to znači da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare.Isto tako, ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao to znači da će, zahvaljujući svom poslu, biti siguran od siromaštva.

Ako neko sanja da obavlja neki za­ jednički posao, to znači da će u nečemu postati rukovodilac.Nožić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša.

loading...

Rečeno je: Ako neko sanja da u ruci ima željezni nož, to znači da će povratiti ženu s kojom se rastavio, shod­ no riječima Uzvišenog: “Reci: – Budite kamenje ili gvožđe ili bilo kakvo stvore­ nje za koje mislite da ne može biti oživljeno. – A ko će nas u život vratiti? – upi-taće oni, a ti reci: – Onaj koji vas je i prvi put stvorio”.Pero može da simbolizira i naređenje ili zabranu. Ono takođe može da simbolizira upravu nad nekim za­ nimanjem.Pero simbolizira i izdržavaoca. Rečeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar.Neki čovjek je sanjao da je dobio pero, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku.

loading...

Enable registration in settings - general