Islamski tumač snova: ogrlica (đerdan) – Ibn Sirin tumač

Islamski tumač snova: ogrlica (đerdan) – Ibn Sirin tumač

OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje, a za ženu simbolizira ukras i rođenje djeteta od muža Arapa; ako je ogrlica od bronze, onda je dijete od muža ne Arapa; ako je od bisera onda to znači dobijanje djeteta od muža nis­ kog porijekla, a ako je ogrlica sastavljena od dragulja, bisera i topaza, udaće se za muža visokog ugleda, rodice mu dvije kćeri i živjeti sretno s njim.

Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu, ako uči Kur’an – postat će hafiz; ako se bavi šerijatskim pravom – ovladat će tom disciplinom; ako je preuzeo kakvu obavezu – ispunit će je; ako je neoženjen – oženit će se ženom koja lijepo uči Kur’an; a ako u porodici ili bližoj rodbini ima trudnicu – rodit će sina. Ako se ogrlica u snu prekine i prospe, ako je preuzeo neku obavezu – neće je ispuniti; ako je naučio Kur’an napamet – zaboravit će ga; a ako je postigao nešto od naučnih disciplina – puno toga će zaboraviti.

Ogrlica za ženu može da simbolizira i njenu ljepotu, ukras i želju. Ogrlica od bisera i kora­la simbolizira pobožnost, strahopoštovanje i čuvanje Kur’ana, srazmjerno ljepo­ti i veličini ogrlice.Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata, krupnog bi­serja i safira, dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti ne­kog povjerenja.Ogrlica od dragulja simbolizira snivačeva lijepa djela i njegov krajnji domet u nečemu.

Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebre­nog novca, to znači da će se oženiti lijepom ženom.Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave, radost i imetak.Ogrli­ca od željeza simbolizira vlast čvrste ruke.Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra.

Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu.Ogrlica koja simbolizira ženu, ako je od bisera, znači da je ta žena prostakuša.Ako ogrlicu sanja žena, može da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muž.Neki vele da ukrasi koji se vješaju o vrat za žene simboliziraju njihove muževe ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muževi i djeca grle žene ili majke.

Ako te ukrase sanja muškarac, to znači da mu se čini neka podvala ili spletka, ili da je on takav da se veže za uzroke i zadržava na formi, a zapostavlja suštinu.Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu, ako uči Kur’an, naučiće ga napa­met; ako se bavi fikhom, ovladaće njim; ako je preuzeo kakvu obavezu, ispuni će je; ako je neoženjen, ožemće se ženom koja dobro uči Kur’an; ako u porodici ili bližoj rodbini ima trudnicu, ona će roditi sina.

Ako se, pak, đerdan prekine i prospe, to znači: ako je uzeo na sebe neku obavezu, neće je ispuniti; ako je naučio Kur’an napamet, zaboraviće ga; ako je zapamtio nešto od znanja, zaboraviće ga.Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur’an, biseri – Sunnet, a ostali dragulji – fikh propise i riječi velikana u vjeri.

loading...

Ako žena usnije ogrlicu, ona joj označava muža ili dijete. Ogrlica od dragulja simbolizira iman, znanje i Kur’an.Ako muškarac sanja da ima ogrlicu, ona može da mu simbolizira ženu koja se lijepo ophodi prema njemu.

Ako je ogrlica velika, ona predstavlja bogatstvo; ako je čvrsta, simbolizira znanje; ako je od željeza simbolizira snagu i moć, i ako je od drveta presvučenog nekim metalom, simbolizira licemjerstvo.Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu, a za trgovca – zaradu u trgovini.

Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu, to znači da je on škrtac; ako to sanja pobožan čovjek, to znači da vjernici od njega nemaju ko­ risti, i ako to sanja učenjak, to znači da je on škrt u širenju znanja. Uzvišeni Al lah veli: “Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili…”

Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu, to zna­či da će on, zavisno od toga kakvu je robinju kupio, imati i takvu trgovinu i s njom postići moć, ili će u trgovjni ostvariti zaradu pa će se moći oženiti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ženski nakit i ukras. Rečeno je i to da ogrlica, ma kakva ona bila, simbolizira pokvarenost vjere.

loading...


loading...

Enable registration in settings - general