Muslimanski sanovnik: odjeća – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: odjeća – Ibn Sirin tumač

Crna odjeća

Crna – imetak i vlast, ako je nosi i na javi, a ako ne nosi onda nije dobar znak.  Ako osoba ima naviku nošenja crne odjeće , to znači da će steći ustrajnost, snagu, bogatstvo i zdravlje u svim svojim poslovima. 

Bijela odjeća

bijela odjeća – dunjalučka i vjerska ljepota

Crvena odjeća

crvena: za ženu – dobra, za muškarca – nije;

Zelena odjeća

zelena – izvanredna vjera

Žuta odjeća

žuta – bolest, dok odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. 

Odjeće imaju četiri vrste : vunena, kostrijetna, pamučna i lanena. Odjeća od vune simbolizira imetak, odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak, odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak.
Najbolja odjeća je nova, vunena, prostrana i gusto pletena, s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo, brigu i iskvarenost vjere. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu.

Bijela boja odjeće simbolizira dunjalučku i vjersku ljepotu. Crvena boja odjeće u snu za žene je dobra, a za muškarce nije, obzirom da je crvena boja šejtanski ukras, izuzev ako je u pitanju posteljina, pokrivači, čaršafi ili ono u čemu se muškarac pojavljuje, tako da tada simbolizira radost i sreću.

loading...

Žuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Rečeno je i to da crvena boja simbolizira brigu.
Crvena i žuta boja na tijelu ne škode, obzirom da se one ne smatraju lošim i ružnim kod ljudi. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri, obzirom da je boja džennetske odjeće zelena. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat, i za njega ona simbolizira gospodstvo, imetak i vlast, a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Puplin simbolizira veliki imetak. To isto simbolizira i vuna. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene, osim pamučne odjeće za zaštitu od zime, ako u sebi nema svile, i ona simbolizira i dunjalučko i vjersko dobro. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt.

Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast, ali je ona nepoželjna u pitanju vjere, izuzev u ratu, kada je dobra AMAMETI (turbani) simboliziraju arapske krune. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo, i za muškarca simbolizira snagu, krunu i dobijanje uprave. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. Turban od ibrišima ukazuje na vođstvo, kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. Turban od pamuka i od vune simbolizira vođstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Turban od puplina simbolizira postizanje bogatstva. Boje turbana tumače se kao i kod ostale odjeće.

Ishak a.s. je sanjao da mu je skinut turban. Kad se probudio, njegova žena se ustezala od njega. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se žena povratila. Ebu Muslim el-Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.a.v.s. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. On je san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: – Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. – Tako je i bilo.

loading...

loading...

Enable registration in settings - general