Islamski sanovnik- sanjati oči

Islamski sanovnik- sanjati oči

Oči se u snu tumače kao vjera čovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zablude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo očiju – to znači povećnje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oči – on je zindik (otpadnik).

Ko sanja da su njegove oči oči neke druge nepoznate osobe – njegov san znači, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenčati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oči – umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produžiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oči od željeza snaći će ga teška briga, koja će ga dovesti u situaciju da mu se skine veo.

loading...

Ko sanja da je otvorio oči prema nekom čovjeku on će obratiti pažnju na njegov slučaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom čuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili životinjsko oko postići će kapital očevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri.

loading...
loading...

Enable registration in settings - general