Islamski tumač snova: narukvica – Ibn Sirin tumač

Islamski tumač snova: narukvica – Ibn Sirin tumač

Narukvica simbolizira ženidbu za neoženjenog, Džennet za mrtvog, blagodat i zadovoljstvo za ženu, a brigu za muškarca.

Ako muškarac sanja da nosi narukvicu, to znači da on nije pruže­ ne ruke, tj. da je škrtac.Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra, to zna­ či da se on trudi da radi dobra djela, shodno riječima Uzvišenog: “Biće okićeni narukvicama od srebra…”, a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja, Allah dž.š, će ga pomoći protiv njega.

Ako osoba sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to simbolizira da će mu na ruke biti stavljeni okovi.Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice, to zna­ či da on prema njima pravedno postupa, da će njegova vladavina biti blagoslov­ ljena i da će podanici solidno živjeti. Ako osoba sanja da je vladaru na ruku stavlje­ na narukvica, to znači da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost.

Rečeno je da narukvica od srebra može da predstavlja sina ili slugu. Kaže se i da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka.O na­rukvicama je bilo riječi i u prethodnom dijelu knjige.Ako žena sanja da ima na­rukvicu, ona joj simbolizira njenu ljepotu, ukras i ono čime se ponosi.

loading...

Ako žena sanja da ima više narukvica, to znači da joj muž čini dobro i pričinjava joj radost.Ako muškarac sanja da ima narukvicu, ona mu simbolizira njegovog brata obzi­ rom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata.Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to mu može da znači da će biti bičevan, pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna.

Ako čovjek sanja da na mišici ima srebrenu na­ rukvicu, to znači da će sina oženiti svojom bratičnom, a ako je ta narukvica od biserja, to znači da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra.Sav nakit koji žena stavlja na se može da joj simbolizira njenog muža, shodno riječima Uzvišenog: “… one su odjeća vaša…”

loading...
loading...

Enable registration in settings - general