Islamski sanovnik: sanjati more

Islamski sanovnik: sanjati more

Označava velikog i moćnog vladara, onog koji posjeduje vlast, poreznike, sudije, učenjake, gospodu, duhovna bića, ovaj svijet i njegove strahote i Džehennem. Morska voda simbolizira imetak i znanje; talasi vladareve ljude, moć, njegova naređenja i dekrete; ribe njegove podanike, ljude, kapital, ekonomsku moć i pravni sistem; morske životinje vladareve vojskovođe, pomoćnike i gardu; lađe njegovu vojsku, sugrađane, žene, povjerenike, trgovinu, trgovačke radnje i pravnu, vjersku i drugu literaturu. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu, prebrodit će neku brigu, užas ili strah; ako sanja da je zagazio u more, dobit će ono čemu se i nada; a ako neko sanja da se kupa u moru, spast će s njega grijesi i zadobit će imetak koji će ga riješiti briga.

loading...

loading...

loading...

Enable registration in settings - general