Islamski sanovnik: sanjati mokraću, urin

Islamski sanovnik: sanjati mokraću, urin

MOKRAĆA predstavlja haram imetak: Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu – oženiće se iz tog mjesta, nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. Rečeno je: Ko sanja da mokri – on dijeli imetak koji će mu biti vraćen shodno riječima Uzvišenog: “…a nadoknadiće vam ono što god vi udijelite; i On je najbolji darovalac”. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zarađen na halal način. Ko sanja da mokri po nekoj robi – to znači da ta roba nije čista. Ko sanja da mokri u mihrabu rodiće mu se dijete koje će postati učenjak.

Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa, biće jedan drugom privrženi i imaće zajedničkih tajni. Ko sanja da pati od zadržavanja mokraće – to znači da se on srdi na svoju ženu. Ko sanja da ne može da zadrži mokraću, ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri, to znači da on želi da zakopa neki imetak, ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. Ko sanja da je mnogo mokrio na mjestu predviđenom za mokrenje, ako je siromašan riješiće se siromaštva, a ako je bogat, izgubiće imetak.

loading...

Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom – rodiće mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati čovjek – to znači da ga taj čovjek izdržava. Ako neko sanja da je neka žena izmokrila mnogo mokraće, to znači da ta žena ima strast za muškarcem. Ko sanja da mokri mlijekom – to znači da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati čovjek -to znači da snivač tom čovjeku udjeljuje halal imetak. Ko sanja da mokri krvlju – to znači da on stupa u odnos sa ženom dok ona ima menstruaciju.

loading...
loading...

Enable registration in settings - general