Muslimanski sanovnik: majmun – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: majmun – Ibn Sirin tumač

MAJMUN predstavlja čovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati.

Kaže se da je i majmun nastao od čovjeka. Majmun takođe simbolizira spletkara, derača i čovjeka koji se odao igri, a takođe simbolizira i židova. Ko sanja da se bori s majmunom i da ga je pobijedio – zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti.

Simbolizira spletkara, bolest, sihirbaza, Židova i čovjeka koji je počinio veliki grijeh. Borba s majmunom – bolest, ali će ozdraviti, ako je on pobijedio majmuna; a bolest, ali neće ozdraviti, ako je majmun pobijedio njega. Dobijanje majmuna na dar – pobjeda neprijatelja; konzumiranje majmunskog mesa – zapadanje u tešku brigu ili bolest; uloviti majmuna – dobiti neku korist od sihirbaza; a ko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog čovjeka – to znači da će Židov ili neki otpadnik počiniti blud sa ženom tog čovjeka.

Islamski sanovnik: crni majmun

Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom počiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim čovjekom.

loading...

Rečeno je i to da majmun simbolizira čovjeka koji čini veliki grijeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu čovjeka, neki Židov ili otpadnik će počiniti preljub sa ženom tog čovjeka. Rečeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priča se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispričao jednoj učenoj ženi, koja mu je rekla: – Naredi svojim ženama da se razgolite! – On je to naredio i ispostavilo se da je među njima bio jedan golobradi dječak.

loading...
loading...

Enable registration in settings - general