Islamski sanovnik: sanjati Kur’an

Islamski sanovnik: sanjati Kur’an

Sanjati Kur’an simbolizira mudrost. Ako neko sanja da je kupio Mushaf, pročuće se među svijetom njegovo dobro poznavanje vjere, koje će donositi hajr.Ko sanja da je prodao Mushaf taj čini razvrat.Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno.
Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz.Ako neko sanja da u ruci drži neku knjigu ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije ništa napisano, to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini.

Ako neko sanja da jede listove iz Mushafa, to znači da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traži opskrbu.Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne čini propuste u obavljanju dužnosti.Ko sanja da piše Kur’an na porculanu ili na sedefu taj tumači Kur’an po vlastitom mišljenju.
Ko sanja da ispisuje Kur’an po zemlji on je nevjernik.Prenosi se da je Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, sanjao da ispisuje Kur’an na odjeći, pa je svoj san ispričao Ibn Sirinu, koji mu je rekao: – Boj se Allaha i ne tumači Kur’an po vlastitom mišljenju, jer tvoj san ukazuje na to.
Ko sanja da uči Kur’an nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim željama.

Ko sanja kao da jede Kur’an on će zarađivati opskrbu Kur’anom.Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur’ana, shodno Poslanikovim s.a.v.a.s. riječima: “Ne stavljajte Kur’an pod glavu!”.Ko sanja da je naučio Kur’an napamet, a u stvarnosti nije hafiz, on će dobiti vlast, shodno riječima Uzvišenoga: “Ja sam zaista čuvaran i znan.”Ko sanja da sluša učenje Kur’ana ojačat će mu autoritet i imat će lijep svršetak na ovome svijetu. .

loading...

Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestat će da radi.Ko sanja da sluša učenje Kur’ana ne razumijevajući ono što se uči zadesit će ga neka neugodnost, bilo od strane Allaha dž.š., bilo od strane vladara, shodno riječima Uzvišenoga: “I reći će: – Da smo mi slušali i shvaćali, mi ne bismo bili sa sta­novnicima pakla.”Ko sanja da uči ajet koji govori o milosti, pa ako je u učenju stigao do ajeta o kaž­njavanju, ne mogavši ga proučiti, desit će mu se neko olakšanje.

loading...

Ko sanja da uči neki ajet koji govori o kazni, ne mogavši preći na sljedeći ajet ko­ji govori o milosti, on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi.Ko sanja da je proučio sav Kur’an postići će ono što želi i imat će svako dobro.

loading...

Enable registration in settings - general