Islamski sanovnik: sanjati kuću

Islamski sanovnik: sanjati kuću

Ako neko sanja da mu je kuća od zlata to znači da će mu u kući izbiti požar. Ako neko sanja da je izašao iz tjeskobne kuće, to znači da će se riješiti briga. Ako se sanja kuća bez stropa, čiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec, to znači da će se neko iz te kuće udati. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u kojoj nije boravio, to mu simbolizira dobru ženu čijom zaslugom će se povećati dobro te kuće; ako je ta kućica bila omaltana i okrečena i sazidana od cigle, ona simbolizira jezičavu i dvoličnu ženu; ako je ispod te kućice bilo skrovište, ona simbolizira čovjeka koji čini spletke; a ako je skrovište bilo oblijepljeno glinom, to znači da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom.

Simbolizira i one koji u njoj žive, njihovo tijelo, imetak, odjeću ili snivačevu ženu. Nepoznat dom ili kuća – Budući svijet; široka i prostrana kuća – širina i komoditet na ovome svijetu, a njena tjeskoba – snivačevu tjeskobu i škrtost; opravka kuće – radost; kuća od željeza – dug život. Kad neko sanja da je ušao u novu, kompletno opremljenu kuću, koja se nalazi u poznatom mjestu i među ostalim kućama: ako je siromah – obogatit će se; ako je bogat – povećat će mu se bogatstvo; ako je u brizi – nestat će je, a ako je griješan – pokajat će se.

loading...
loading...
loading...

Enable registration in settings - general