Islamski sanovnik: konj – šta znači kad se sanja konj?

Islamski sanovnik: konj – šta znači kad se sanja konj?

KONJ (tovarni) simbolizira sreću.

Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi njegova sreća će i imetak će se povećati. Rečeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ženu, ili roba, ili slugu, kao i sreću i uspjeh u imetku.

• Vožnja konja : Sanjar pokušava služiti ili traže uslugu poštenog čovjeka.
• Vožnja na dva krilatog konja : Sanjar će postati kralj ili vladar ako svojim stasom dozvola. Inače on će jednostavno dobiti ono što je cilj za.
• bjegunac, sidrenja ili neukrotiv konj : ljut i nezahvalan čovjek koji uzima stvari lagano i nesvjesno. Isto vrijedi i za tvrdoglavu konja .
• U skakanje konja: Želje će biti ispunjena brzo i obilje naprijed.
• konja trčanje brzo, ali imajući korak: Stvari će biti ravno, pa čak i. Dream tumača: Razne islamskih učenjaka

Jak tovarni konj osrednje veličine (između veličine magarca i konja) riđe boje, simbolizira tugu. Ako neko ko obično jaše jahaćeg konja, sanja da jaše tovarnog konja, sniziće mu se položaj i oslabiće mu snaga i moć, ili će se, možda, rastaviti sa ženom i ženiti robinju.

Vidjeti konja bilo kojeg spola iz daljine: Dobar predznak, s obzirom na izreku Poslanika s.a.w.s da opskrba prati konje na Dan kijameta.

Ako neko ko obično jaše magarca, sanja da jaše tovarnog konja, njegov spomen će se povećati, umnožiće mu se prihodi i podići slava. Ovo može da znači i ženidbu sa slobodnom ženom nakon ženidbe s robinjom. Što se sanja više tovarnih konja, to je bolje u pogledu dunjalučkih stvari. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne može da ga uzdrži – njegova žena će uzeti vlast nad njim. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara , dobiće veliki imetak od svoje žene i postići će veliki ugled.

Vožnja konja : Sanjar pokušava služiti ili traži uslugu poštenog čovjeka.

Ako čovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. da je s njim imao spolni odnos), to znači da on svojoj ženi čini dobro na kojem ona nije zahvalna. Jahanje tovarnog konja simbolizira i putovanje. Ko sanja da ide na tovarnom konju – otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje žene. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti između zemlje i neba otići će na put sa svojom ženom i oboje će postići visok položaj. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao – njegova žena ga vara. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge.

Vožnja na krilatom konju : Sanjar će postati kralj ili vladar. Ili će jednostavno ostvariti neki svoj bitan cilj.

Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastaviće se sa svojom ženom. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost žene. Ko sanja da je pas skočio na njegovog tovarnog konja – to znači da njegovu ženu slijedi neki vatropoklonik a ako je konja opasao majmun, njegovu ženu slijedi neki Jevrej

Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara, a crni, imetak i gospodstvo. Ako neko sanja da u njegovo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme, u to mjesto će doći neki stranac. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla: – Sanjala sam da su mi došla dvojica ljudi; jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju.

Čovjek na crnobijelom konju je imao štap, kojim je bocnuo moj stomak. – Na to joj je Ibn Sirin rekao: – Boj,se Allaha i čuvaj se čovjeka koji je bio na crnobijelom konju! – Kada je žena otišla od Ibn Sirina, za njom se je od Ibn Sirina uputio i slijedio je jedan čovjek, pa je ona ušla u jednu kuću, a žena iz te kuće je sumnjičena da je imala nedoličnu vezu sa čovjekom na crnobijelom konju.

Nakon što je žena otišla od Ibn Sirina, on je upitao prisutne: – Znate li ko je čovjek koji je bio na crnobijelom konju. – Ne znamo! – Odgovorili su oni, a on je rekao: – To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj koji ima vlast koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan.

KOBILA simbolizira ženu. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvježbao jahanje, ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je – razvešće se sa svojom ženom a ako je uvježbao jahanje na njoj, ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo, to može da znači da mu žena ima mjesečno pranje i da joj on stoga ne prilazi; ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu, oženiće se na postojeću ženu ili će uzeti prilježnicu, zavisno od vrijednosti druge jahalice; ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile, ili se, prilikom spuštanja na zemlju, pomokrio krvlju, on je, mimo svoje žene, okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ženu, mokrenje – bračni (spolni) odnos, a krv haram.

loading...

Kobila takođe simbolizira imetak od prinosa ljetine, kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. Kobila takođe simbolizira onu od žena koja je časna i korisna čiji je imetak srazmjeran imetku kobile u snu.

Tamnozelena kobila simbolizira ženu koja je dobra vjernica, koja je bogata, koja ima spomen i koja je na glasu. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ženu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Riđa kobila simboli zira ženu koja je vesela i živahna. Crnobijela kobila simbolizira ženu koja je dobra vjernica. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Kobila i konj simboliziraju i vlast i čast.

Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema, dobiće čast, vlast, ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu, a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. Rep kobile simbolizira sljedbenike; ako kobila bude imala više repova, imaće mnogo sljedbenika, a ako rep kobile bude kusat ili podrezan, imaće malo sljedbenika.

Svaki dio tijela kobile simbolizira određeni ogranak vlasti. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se, to znači da on čini grijeh (da je nepokoran Allahu dž.š.) ili da će ga zadesiti nesreća ili užas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše.

U tom slučaju, kobila simbolizira njegovu hevu (nisku želju ili strast) a za takvu osobu se kaže: Uzjahale su ga strasti, ili: – Ne može da obuzda strasti. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava, značenje je još intenzivnije i ružnije. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih životinja, kao npr. ako se sanja da se jaše na zidu, krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivačem leti između neba i zemlje, jer to simbolizira putovanje, vjersku i svjetsku čast.

Pjegave jahaće životinje simboliziraju popularnost; tamnozelene – imetak, gospodstvo, čast i putovanje; riđe, sa jedne strane – tugu, a sa druge strane pobjedu obzirom da su jahalice meleka riđe boje. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da sam na kobili koja ima željezne noge. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Očekuj smrt! Priča se da je ministar Ali ibn Isa, prije nego što je postavljen u ovaj položaj, sanjao da usred zimskog sunčanog dana, u lijepoj odjeći, jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali, pa se u strahu probudio i svoj san ispričao nekom od tumača snova, koji mu je rekao: – Kobila ti simbolizira ugled i vlast, lijepa odjeća – upravu i položaj, to što si pod suncem – postaćeš vladarov ministar ili ćeš živjeti pod njegovom zaštitom i to što su ti poispadali zubi – dugo ćeš živjeti.

Rečeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci – to ukazuje na propast snivača. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom, koja ima bijelu pjegu (lisu) na čelu i na nogama – postići će vlast, hvalu, slavu, udoban život i sigurnost od neprijatelja.

loading...

DORAT (crvenosmeđi konj) simbolizira najboljeg i najjačeg konja za borbu.

KONJ može da simbolizira čast a i brige. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblio znoj – on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzele ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti.

Kažemo da, ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na riječi Uzvišenog: “Ne bježite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uživali i (u) svoje stanove, jer ćete biti pitani (za sve što ste učinili)”. Ko sanja da izdaleka gleda konja – to mu simbolizira radosnu vijest, shodno riječima Vjerovjesnika s.a.v.s.: “Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana”. Ko sanja da vodi konja on traži uslugu od nekog uglednog čovjeka. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti, a ako nije, postići će ono što želi.

Neobuzdan konj simbolizira ludog, obijesnog i nemarnog čovjeka. To isto simbolizira i jogunast konj. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje želje, poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra, a konjski kas – uravnoteženost. Rečeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao napašće ga njegov rob ako je gospodar, ako je trgovac, napašće ga njegov ortak, a ako je obični čovjek, žena će mu biti nepokorna. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu – pobijediće ga njegov neprijatelj. Rečeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. Rečeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku tu će se desiti neka smutnja ili rat.

NILSKI KONJ simbolizira čovjeka lažova ili posao koji se neće završiti. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili čestitu slobodnu ženu.

loading...

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general