Islamski sanovnik: sanjati izmet

Islamski sanovnik: sanjati izmet

Ko sanja da obavlja nuždu oslobodiće se brige, a ako ima imetka, na njega će podijeliti zekat. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nužde izbacio mnogo izmeta, ako je na putu, prekinuće putovanje. Jedenje, dobijanje i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak, koji prati kajanje. To ponekad znači i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. Ko sanja da prilikom nužde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja , a ako je prosjak, podijeliće sav imetak.

Ako je mjesto na kojem je obavio nuždu neko poznato mjesto, kao npr. nužnik, on je poznat po tome da ima silnu želju za udjeljivanjem, a ako je mjesto bilo nepoznato, on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati, da li to mjesto zaslužuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju, a sve to čini od svoje drage volje.

Svaki ljudski ili životinjski izmet , ako se sanja, simbolizira imetak. Da li je to halal ili haram imetak, zavisi od zadaha, prljavštine ili uznemiravanja ljudi. Izuzetak čini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim količinama i ako je kašast, što u tom slučaju simbolizira brigu i strah od vladara.

Ko sanja da je obavio nuždu u svoju odjeću – to znači da je počinio neku sramotu. Ko sanja da je obavio nuždu u gaće rasrdiće se na svoju ženu i isplatiti joj mehr. Ko sanja da je obavio nuždu na nekom mjestu, pa je potom izmet zatrpao zemljom, on krije neki imetak. Ko sanja da je obavio nuždu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh.

Ko sanja da je obavio nuždu u svojoj postelji dugo će bolovati, obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Ovaj san može da ukazuje i na to da će se čovjek razvesti sa ženom. Rečeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom – on na javi jede hljeb sa medom, a neki vele da to znači da se suprotstavlja Sunnetu.

loading...

Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio – dobiće haram novac, srazmjerno količini izmeta. Ko sanja da vrši nuždu u prometnom i naseljenom mjestu, u javnom kupatilu ili na nekom skupu, to ukazuje na srdžbu Allaha dž.š. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaču), na to da ta osoba čini veliku sramotu, da će doživjeti veliki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. To takođe znači da će tu osobu zadesiti neki manjak (nedostatak). Ko sanja da obavlja nuždu na smetljištu, na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuđeno – to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli.

Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gađa ljudskim izmetom – ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju, čini mu nasilje i veliku štetu. Velika količina ljudskog izmeta takođe simbolizira nepokretnost ili okretanje nečemu što ima brojne štetne posljedice.

loading...

Uprljanost ljudskim izmetom simbolizira bolest ili strah. To takođe može da znači i dobro za onoga čiji postupci su ružni i ko je izvukao pouku iz svojih ružnih postupaka

loading...

Enable registration in settings - general