Islamski tumač snova: hadždž – Ibn Sirin tumač

Islamski tumač snova: hadždž – Ibn Sirin tumač

Ako neko sanja da je obavio hadž ili umru , to znači da će imati dug i ispravan život. Ako neko sanja da čini tavaf oko Kabe , to znači da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki časni zadatak.

San da je neko obavio hadž ili umru, znači da će imati dug i ispravan život. Ko sanja da je na vrijeme krenuo na hadž to upućuje da će obaviti hadž – ako nije obavio; zdravlje – za bolesnog; razduženje – za dužnika; sigurnost – za onoga koji se plaši; profit – za biznismena; ponovno postavljanje na položaj – onoga ko je smijenjen; uputu – za zalutalog; rješavanje briga – za zabrinute. 

Ako neko sanja da čini tavaf (kruži) oko Kabe i Mekke, to znači da ima nepriličan odnos sa osobom sa kojom se ne može vjenčati po šeriatskom pravu. Ako neko sanja da u harem-i šerifu uči telbiju, to znači da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. Ako, pak, sanja da uči telbiju van harem-i šerifa, to znači da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah.

Ukoliko, pak, sanja da je krenuo na hadž, ali ga na vrijeme ne uspije obaviti, onda to upućuje na suprotno: ako je na nekom položaju – bit će smijenjen; ako je zdrav – razboljet će se; ako je u biznisu – pretrpjet će neki gubitak; ako je na putu – neće stići na predviđenu destinaciju. Ko sanja da ide sam na hadž, dok ga drugi ispraćaju i vraćaju se od njega – to upućuje na njegovu skoru smrt.

loading...

Ako neko sanja da je dužan obavit hadž , ali ga ne obavlja, to znači da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dž.š. na njegovim blagodatima. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata , to znači da ima pravilan odnos prema rodbini, da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja, i ako ima nekog odsutnog, vratiće mu se sa najradosnijim stanjima, jer je Allah dž.š. sastavio Adema a.s. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a.s sa hazreti Havom.

Ko sanja da je dotakao hadžeru-l-esved kaže se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidžaza. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadžeru-l-esved, usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. Ako neko sanja da je našao hadžeru-l-esved, nakon što su ga ljudi izgubili, pa ga stavili na njegovo mjesto, taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što želi na doličan način. Ako neko sanja da je došao do mekami Ibrahima ili da je klanjao prema njemu, on održava i čuva šeriatske propise, obaviće hadž i postići će sigurnost. Ko sanja da drži govor (hutbu) hadžijama u Mekki , ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drži hutbu, taj san se odnosi na njegovog imenjaka, ili njegovog premca, ili će ga zadesiti neko iskušenje, ili će njegovo ime postati poznato po dobroti.

loading...
loading...

Enable registration in settings - general