Islamski sanovnik: sanjati grožđe

Islamski sanovnik: sanjati grožđe

CRNO GROŽĐE , ako se sanja van sezone, upućuje na brigu i žalost, a ako se sa­nja u sezoni, simbolizira bolest i strah.Crno grožđe takođe može da simbolizira i bičevanje onoga ko sanja da ga posjeduje, srazmjerno broju zrna. Crno grožđe nije lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu.

BIJELO GROŽĐE ako se sanja u njegovoj sezoni, simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara, a ako se sanja van sezone, simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivač i nada.

GROŽĐICE (suho grožđe), crne, crvene ili bijele, simboliziraju dobro i imetak.Kad neko sanja da cijedi grožđe, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u ob­zir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti, i to uglavnom znači preuzimanje nečije vlasti silom .Rečeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd, to znači da će od svoje žene dobiti neki imetak..Neki vele da crno grožđe simbolizira imetak koji nema trajnost.

loading...
loading...

Ako se sanja da se crno grožđe sasušilo na lozi, to simbolizira jaku hladnoću i strah. Neki tumači snova vele da sanja­nje crnog grožđa ne mora uvijek imati loše značenje, shodno riječima Uzvišenog: “Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu”, a Zekerija a.s. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom, naprotiv. Veći­na tumača snova smatra da crno grožđe ipak nema lijepo značenje.

loading...

Enable registration in settings - general