Muslimanski sanovnik: groblje – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: groblje – Ibn Sirin tumač

Groblje predstavlja smrt, Ahiret, zatvor.

Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje, on postupa po istini.Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu, riješit će neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradit će).

Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen, nadati se njegovom kajanju.Ako neko sanja da baca zemlju na nekog čovjeka, kao da je umro taj čovjek, ili ga prepušta grobarima da to urade, zadesit će tog čovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane.Ko sanja da je stavljen u grob – steći će kuću, a ako je po njemu poravnana zemlja, srazmjerno toj zemlji povećat će mu se kapital.Po pravilu iskopani grob znači zatvor u osnovi, kao što i zatvor znači grob, Ko sanja da želi da posjeti groblje posjetit će zatvorenike.

Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) živjeće dug život.Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).Ako neko sanja da po grobovima pada kiša, zadesit će stanovnike grobova milost.Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu, on kontaktira sa licemjerom; što se tiče poznatog groblja, ono predstavlja stvar istine, prema kojoj je on nemaran.Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradit će sam sebi kuću.Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću, mahalu ili grad, njegovi potomci će tu napraviti kuću.Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dženaze kupit će nenastanjenu kuću.

Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Uzvišeni je rekao: “Ne stoj na njegovom grobu” (odnosi se na munafika).Ko sanja da je neki čovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima, kaže se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta, jer je groblje mjesto onih koji očekuju da im se udijeli.Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je živ, desit će se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja, i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada, i obratno, ko sanja živoga da je umro, zadesit će ga poteško­ća u njegovoj stvari, jer život znači olakšicu, a smrt poteškoću.

loading...

Ako se prilikom ulaska u groblje smijao, bio otkrivenih stidnih dijelova tijela ili mokrio po grobovima – druži se sa ljudima koji čine zlo, grijehe i pokvarene su vjere; ako sanja da ulazi u groblje učeći ezan – dijelit će savjete i djelovati na one koji ih ne primaju; ako sanja da otkopava ili pljačka grob nekog učenjaka – oživljava njegovo učenje. Ko sanja da sebi kopa grob napravit će kuću i u njoj dugo živjeti; ko sanja da ga živa zakopavaju u grob – bit će zatvoren i imat će vidnih problema, a ako neko sanja da se druži sa umrlom osobom i da se s njom zagrlio – dugo će živjeti.

Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje, umrijet će od bolesti od koje boluje; a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena, plakala ili učila Kur’an znači da se druži sa ljudima koji čine i afirmiraju dobro i koji spominju Gospodara svjetova.

loading...

Enable registration in settings - general