Muslimanski sanovnik: ezan – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: ezan – Ibn Sirin tumač

Učenje ezana u snu upućuje na više značenja. On upućuje na hadž, ukoliko se sanja u vrijeme hadžskih mjeseci. Također, simbolizira krađu, visoko mjesto, poziciju i riječ koja će se respektirati, ženu za neoženjenog i autentične vijesti. Ako ne bude okrenut, dok se ezan uči, prema kibli ili se uči na nekom drugom jeziku, a ne na arapskom ili ga se uči na nekom drugom jeziku, a ne na arapskom ili ga se uči crnoga lica – onda to upućuje na laž, trač ili neki bidat. Ako ga, pak, uči žena sa džamijske munare – onda će se u toj zemlji pojaviti veliki bidat. Ako ga uči dijete – to znači da će neznalice zaposjesti vlast.

Poznati učitelj Ebu Sa’ad r.a. je rekao: – Ko sanja da je jedanput ili dvaput proučio ezan, a potom ikamet i klanjao farz namaz – to znači da će obaviti hadž i umru, shodno riječima Uzvišenog: “I pozovi ljude na hadž”, a i zato što se na Arefatu uče dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). Ako neko sanja da uči ezan na munari, to znači da će on svijet pozivati istini ” nadati se je da će on otići na hadž. Ko sanja da uči ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje.

Ko sanja da je mujezin , a u stvari, na javi nije mujezin, dobiće neki položaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas, i to ukoliko ima predispozicija za taj položaj.
Ako neko sanja da uči ezan sa nekog brežuljka , to znači da će dobiti neki položaj od strane nekog iz druge države, a ako nema predispozicija za neki položaj, imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu.

Ako neko sanja da učeći ezan dodaje nešto više , ili izostavlja neke riječi iz ezana, to znači da on čini nasilje drugima, zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio riječi prilikom učenja ezana. Kad neko sanja da uči ezan na ulici, ako je on osoba koja čini dobro, naređivaće drugima da čine dobra djela i zabranjivaće im da čine loša djela, a ako je on smutljivac, to znači da će nekoga potvoriti.

Učenje ezana na munari, označava pozivanje Istini. Učenje ezana i ikameta, označava prihvaćanje sunneta, a napuštanje novotarija. Ko sanja da uči ezan na Kabi – uvest će neku novotariju. Ako neko sanja da uči ezan na nekoj kući – to znači da će neko iz te kuće umrijeti, a ako sanja da uči ezan u kući – onda to znači da će se pomiriti sa suprugom.

Priča se da je Danijal Mladi rekao: – Ko sanja da je proučio ezan i ikamet i da je klanjao – to znači da je on svoje završio i da će umrijeti. Ako neko sanja da čuje da se u nekom dijelu grada uči ezan, u tom dijelu grada će neko umrijeti. Ko sanja da sluša ezan i da mu to učenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. Poznati učitelj Ebu Sa’ad veli: – Kada je riječ o snovima o ezanu i ikametu, treba se imati u vidu osnova da, kada neko ko je dostojan učenja ezanu, sanja da uči ezan na mjestu na kome se inače uči ezan, taj san je pohvalan.

loading...

Ako, pak, to sanja neko ko nije dostojan učenja ezana ili se ezan uči na neprikladnom mjestu, taj san je pokuđen. Ako neko sanja da uči ezan na smetljištu , to znači da on želi da se izmiri sa nekom budalom, ali budala to ne prihvata. Ako neko sanja da uči ezan u (svojoj) kući, to znači da će nastojati da se izmiri sa svojom ženom.Ako neko sanja da uči ezan pod prisilom , to znači da će obljubiti ženu.

Prenosi se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: – Sanjao sam da učim ezan. Ibn Sirm mu je rekao: – Ti ćeš otići na hadž! Zatim je došao drugi čovjek i rekao: – Sanjao sam da učim ezan. – Ibn Sirin mu je rekao: – Tebi će odsjeći ruku. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: – Kako to da si im rekao suprotno za isti san? -on je odgovorio: – Vidio sam da prvi ima finu čehru, pa sam njegov san povezao sa ajetom “I pozovi ljude na hadž…”, a vidio sam da drugi nema dobru čehru,, pa sam njegov san povezao sa ajetom: “I povika jedan glasnik: – O karavano, vi ste doista kradljivci!” 

loading...

loading...

Enable registration in settings - general