Islamski tumač snova: kosa – Ibn Sirin tumač

Islamski tumač snova: kosa – Ibn Sirin tumač

KOSA glave simbolizira imetak i dug život; kosa se razlikuje u tumačenju zavisno o onome ko sanja.

Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znači povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu.

Ako kosu sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi.

Duga kosa – islamski sanovnik

Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, značenje toga je pohvalno, a naročito kod žena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Sirinu se nije sviđala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: – Osijediti – to znači osiromašiti, a duga takva kosa znači brigu.

Ako to sanja siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren.
Ako osoba sanja da čupa svoje sijede dlake, taj radi oprečno Sunnetu i smatra glupim visoke učitelje u vjeri.

Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znači da će neko odsutan doći. Kažu da se sijedost tumači kao povećanje dostojanstva i vjere. 

A kaže se da to znači i povećanje života, shodno riječima Uzvišenog: “Zatim da doživite starost.” Takođe je rečeno da ko sanja da mu je osijedila glava – rodiće mu se dijete, kako kaže Uzvišeni: “A glava mu plamti starošću (obijelio sam).” Priča se da je Hadždžadž ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Značenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija.

Snovi o kosi – žene

Kada se radi o ženi koja usni da joj je cijela glava osijedila, to znači da joj muž griješi, ako joj je muž dobar čovjek,on joj izaziva ljubomoru drugom ženom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu – to znači da će dobiti časna sina ako je oženjen, ako je neoženjen, kupiće lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. 

Kod žene pletenica znači najstarijeg sina, a isto tako znači i rodnu godinu. Što se tiče sanjanja crne kose žene, ona može da znači dvoje: ljubav njenog muža prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muža. Ako žena sanja da je otkrila kosu, njen muž će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrivena kosa, muž joj se neće vratiti. Ako nije udata, neće se nikad udati.

Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doživjeće neku bruku. Ako čovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv čovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlačen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi – to je dokaz da će biti prezren kad osijedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane – to znači da će mu se u familiji rađati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane – to znači da će mu se rađati ženska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ženske strane, ta nezgoda će zadesiti njega.

Lijepa kosa na glavi predstavlja čast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdžav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. 

loading...

Ako osoba sanja da mu je kovrdžava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niži nivo od onog na kojem je bio.

Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znači da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa u snu bila mehkana i fina, to znači povećanje kapitala njegovog poglavara.


Što se tiče snova o obrijanoj glavi muškarca na hadždžu ili skraćenja njegove kose, to se tumači kao sigurnost, osvojenje, vraćanje duga i izbavljenje, shodno riječima Uzvišenog: “Ući ćete u Sveti mesdžid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha…” Ako se to sanja izvan hadždža, ima isto značenje, samo što je sanjanje na hadždžu preče ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviđeno na hadždžu, njegov san mu znači da će osiromašiti ili će izgubiti položaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znači da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital.

Ako je osoba koja sanja od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu čin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu – pobijediće neprijatelja i postići će moć i slavu. Neki kažu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima običaj da se brije, a nije dobro onome ko nema običaj da brije glavu. Kaže se da brijanje glave za ratnika znači da će umrijeti kao šehid. 

loading...

Neki čovjek je pričao: – Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izađe iz mojih usta ptica i sretne me jedna žena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traži užurbano i zadrža se na distanci od mene. Pa sam ispričao san svome društvu i protumačio sam im ovako: Sto se tiče moje obrijane glave, položiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a žena koja me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traži mene, zatim njegovo zadržavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga zadesi ono što će mene zadesiti. – I vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.)

Neko drugi je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispričao tumaču snova, a on mu je rekao da će vratiti svoj dug. Ako žena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muž ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muž obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znači da će ona vratiti svoj dug i ispuniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muž obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znači da će je muž zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odrežu krila.

Rečeno je: Ako je on brije, to znači kidanje njenog zastora (pokrivača). Ako žena usni da je zove neki čovjek da joj ošiša kosu, to znači da on njenog muža zove drugoj ženi u tajnosti od nje, i desiće se između nje i tog čovjeka koji je zove neprijateljstvo i mržnja. Ko sanja da su mu u žene odsječene pletenice – neće mu nikada roditi dijete.

loading...

Enable registration in settings - general