Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja drvo, stablo?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja drvo, stablo?

Simbolizira prenošenje tuđih riječi i škrtost. Ko sanja da po zemlji sakuplja drva za loženje znači da je brbljivac i da mnogo prenosi tuđe riječi.

Ako osoba sanja da je primio voće ili lišće određenog stabla , to znači da će primiti obilje bogatstva od osobe koja sliči potrebno drvo u osobnosti i karaktera. 

Drveće u snu simbolizira žene. Građevinsko drvo – licemjerje; nepoznato drveće – teškoće i problemi; drveće koje se uzgaja samo radi mirisa – dobre i učene ljude; drveće koje se koristi isključivo za ishranu, poput hurmi i oraha – osobe od kojih se ništa ne može dobiti bez truda i napora; drveće sa koga opada lišće – siromaštvo i žalost; drveće sa koga ne opada lišće – dug život, trajna nafaka i stabilnost u vjeri; spavanje na drveću – mnogo djece; zasađivanje drveta – ženidba. Ko sanja da je posjekao drvo – umrijet će mu žena, a ko sanja da se drvo osušilo – umrijet će neki bolesnik.

loading...
loading...

Visoko drveće poput čempresa ili borova predstavljaju grube i zle ljudi. Lijep miris od drveta je dobar ugled čovjeka na koga stablo podsjeća. Stablo bogato voćem simbolizira čovjeka poznatog po svojoj darežljivosti. Drveće također može simbolizirati svađu ili tuču, s obzirom na njihovo arapsko ime, shagar, koji je homonim za te riječi. Ovdje, kao i u svim snovima u kojima se sanjaju stabla, godišnja sezona u kojoj je stablo je sanjao igra važnu ulogu u tumačenju. 

loading...

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general