Muslimanski sanovnik: crni (crveni) luk – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: crni (crveni) luk – Ibn Sirin tumač

Simbolizira zlo, ako se jede u snu. Neki vele da simbolizira imetak i otkrivanje skrivenih stvari.

Jedni tumači snova vele da crni luk nema lijepo značenje zasniva­ jući svoj stav na kur’anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju.

Ko sanja da jede luk, a bude bolestan – umrijet će; a ako bude jeo zeleni luk – zadobit će neku zaradu, uz svojevrstan trud. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekoj osobi.

Neki tumači snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stva­ri. Isto znače i ostale povrtne biljke sličnog mirisa.Neki, opet, vele da crveni luk simbolizira imetak. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom čovjeku.

loading...

loading...

Enable registration in settings - general