Islamski sanovnik: sanjati brdo

Islamski sanovnik: sanjati brdo

Brdo u snu simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca ili nekog velikog čovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takođe simbolizira pobožnog učenjaka.
Ono može da simbolizira i visoke položaje, časna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dž. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na učenjake i vladare, koji su u stanju da održe i ono što čvrsta brda nisu u stanju. Brdo može da simbolizira i ciljeve i želje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine).

Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovom hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili pobožni učenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu proučio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu pročuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je učio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele.

loading...

Ako to sanja neko ko je na javi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, za desiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo može da simbolizira i zaštitu, shodno riječima Uzvišenog: “Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi”. Ibn Sirin je rekao: U navedenom slučaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivač sanja da je pobjegao s lađe na brdo, što u tom slučaju znači da će doživjeti uništenje i propast shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu.

loading...
loading...

Enable registration in settings - general