Muslimanski sanovnik: bik (vo) – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: bik (vo) – Ibn Sirin tumač

VO (bik) simbolizira glupog radnika, ili nepristupačnu (dobro štićenu osobu), ili snagu, ili vlast ili imetak, ili oružje ako ima rogove, a ako nema rogove, onda simbolizira beznačajnog, poniznog, siromašnog i čovjeka lišenog blagodati i moći, kao na primjer čovjeka smijenjenog s položaja ili siromašnog poglavara. Vo može da simbolizira i roba, obzirom da robovi između ostalog, obrađuju zemlju. Vo, ako ga sanjaju muškarci, može da simbolizira i ženidbu obzirom da vo puno ore. Vo može da simbolizira beduina ili orača. Vo može da simbolizira i revolucionara (prevratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore, a ona sa površine – dolje. Vo takođe može da simbolizira pomoćnika, ili roba, ili brata ili prijatelja obzirom da on oračima i zemljoradnicima pomaže i služi u obavljanju poslova. Ako žena sanja da je dobila vola, njen suprug će joj se potčiniti; ako nema supruga, udaće se, ili, ako ima dvije kćeri udaće ih.

Sanjati bika simbolizira snagu, vlast, imetak, pomoćnika, ženidbu ili oružje.

Klanje vola u snu znači nadvladavanje onoga koga se boji; debeo vo – profit; mršav – gubitak; kupovanje vola – ulagivanje braći ili odabranim ljudima. Padanje vola na čovjeka – smrt dotičnog čovjeka.


Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast u vlasti će imati uspjeha postići će ono što želi; ako je pritom uzjahao vola, značenje je još intenzivnije. Ko sanja da je zaklao vola, ako je vladar, ubiće nekog od svojih službenika ili nekog ko se pobunio protiv njega; ako to sanja neki obični čovjek, nadvladaće nekog čovjeka, ili će pobijediti nekoga koga se boji, ili će ubiti nekog čovjeka svojim svjedočenjem protiv njega. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka, ili odakle se vo inače ne kolje, on će nanijeti nasilje nekom čovjeku, ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo, ili će ga varati u vezi s njegovom ličnošću ili imetkom, ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom klanja vola njegova namjera bila da jede volovske meso, ili da iskoristi njegov loj, ili da ustavi njegovu kožu, što u toni slučaju znači; ako to sanja vladar, zatražiće pomoć nekih ljudi i narediti da se nečiji imetak otme; ako to sanja trgovac, otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini; ako je vo bio debeo, ti postupci će donijeti profit a ako je bio mršav, pretrpjeće se gubitak.

San da ga je vo probo rogom – Allahova srdžba. Govor vola njemu ili njegov volu, imat će spor s nekim čovjekom. Klanje vola od strane zatiljka – nanošenje nasilja nekom čovjeku. Ako žena sanja da je dobila vola, suprug će joj se potčiniti; a ako nije udata udat će se.

loading...

Ko sanja da jaše natovarenog vola – poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je rečeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivačevog sina. Preobražavanje vola u vuka u snu simbolizira preobražavanje pravednog radnika u nasilnika. Sanjanje jednog vola za upravitelja znači upravu od godinu dana, a za trgovca – bavljenje trgovinom godinu dana. Ko sanja da posjeduje mnogo volova – potčiniće mu se neki službenici i poglavari. Ko sanja da jede volovsku glavu, ako vo nije crvene boje, dobiće poglavarstvo, imetak i radost. Ko sanja da je kupio vola, to znači da se on braći ili odabranim Ijudima ulaguje lijepim govorom. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. Ko sanja da ga je vo ubo rogom – to znači da se Allah dž.š. na njega rasrdio. Rečeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom – Allah dž.š. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da vo riče prema njemu otputovaće na dalek put.

Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim čovjekom. Rečeno je: Ko sanja da je na njega pao vo – umrijeće. To isto znači i ako neko sanja da ga je vo zaklao, a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: – Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome začudili. Zatim je vo pokušao ponovo da uđe u rupu, ali nije mogao pošto je bila preuska. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – To simbolizira veliku riječ koja je izašla iz usta čovjeka, koju je on želio da povrati, ali koja se više ne može povratiti. Kaže se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simboliziraju i ne-Arape.

Ako se sanja više od četrdeset volova, to simbolizira rat, a ako je broj manji, to simbolizira spor.
Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast, ako to sanja upravitelj, biće smijenjen s položaja, a ako to sanja neko drugi ko ima položaj, njegov službenik će ga skinuti s njegova položaja. Sanjanje volovske kože simbolizira blagoslov njegovom vlasniku.

loading...

loading...

Enable registration in settings - general