Muslimanski sanovnik: avion (letenje) – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: avion (letenje) – Ibn Sirin tumač

LETENJE, Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: – Sanjao sam da le­tim između neba i zemlje. – Na to mu je Ibn Sirin rekao: – Ti mnogo maštaš, lažeš i izmišljaš.Ko sanja da kruži iznad nekog brda – to znači da će dobiti upravu i da će sa njom potčiniti vladare.Rečeno je: Ko sanja da leti, ako je dostojan vlasti, dobiće je, ako na nešto padne to će postati njegovo vlasništvo, ako nije dostojan uprave, zadesiće ga bolest u kojoj će se nadnijeti nad samu smrt, ili će u vjeri napraviti neku pogrešku. Ko sanja da leti s krova na krov – to znači da će postojeću ženu zami­jeniti drugom. Neki vele da sanjanje letenja po vazduhu simbolizira odlazak na put.Letenje pomoću krila simbolizira prelazak iz jednog u drugo stanje.Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja to znači da će se na putovanju posti­ći neko dobro.

Simbolizira putovanje, maštanje, izmišljanje, traženje nauke ili traženje grijeha. Ko sanja da je preletio iz jednog kraja u drugi postići će ugled i neku radost; ko sanja da leti iznad nekog brda dobit će neku upravu ili vlast; ko sanja da leti s krova na krov zamijenit će sadašnju suprugu drugom. Letenje pomoću krila – prelazak iz jednog u drugo stanje.

Ko sanja da je preletio s jednog terena na drugi, to znači da će postići ugled i očnu radost. Ko sanja da bez krila iz nizine leti u visinu – to znači da će postići ono što želi i da će se uzdići srezmjerno tome koliko je uzletio.Ko sanja da u vazduhu leprša kao što lepršaju golubovi – to znači da će postići sla­vu.Ko sanja da je uzletio i da je iščezao u nebeskom prostranstvu, a da se nije vratio, to znači da će umrijeti.Ko sanja da je iz svoje odletio u neku nepoznatu kuću – to znači da će on iz svoje kuće preseliti u kabur.

Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja, na putovanju će se postići neko dobro. Lepršanje u vazduhu, kao što to čine golubovi – postizanje slave; uzletanje i iščezavanje u nebeskom prostranstvu – smrt; a odlijetanje iz svoje u neku nepoznatu kuću – preseljenje iz svoje kuće u kabur.

loading...

loading...

Enable registration in settings - general