Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju ashabi?

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanjaju ashabi?

Simbolizira ljubav, bratstvo, pomoć i spas od neprijateljstva i zavisti. Ako je snivač siromašan obogatit će se; ako je bogat, ljubav spram Ahireta će nadvladati njegovu ljubav spram dunjaluka pa će trošiti kapital želeći zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Ovo također upućuje na pokajanje Uzvišenom Allahu, hajr i berićet.

Sanjati ashabe u snu znači povećanje nečije pobožnosti. Ako vidi ashabe u snu, to znači prosperitet, pravdu i ekonomski rast za stanovnike, će doći od bogobojaznog lidera. 

Ako se sanjaju živi, jedan ili više ashaba, onda to upućuje na jačinu i stamenost njegove vjere; ako ih sanja često, onda to znači da živi ispravnim životom. Ako, pak, sanja da je on postao jedan od ashaba, imat će velikih poteškoća, iskušenja i problema, ali će, na kraju, sve to sretno prebroditi.

Ko sanja jednog od njih, ili sve njih, i to tako kao da su oni živi – to upućuje na jačinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Takođe može da upućuje na to da će ta osoba postići čast i ugled.

Ako neko sanja da je on postao jedan od njih, imaće poteškoća, ali će na kraju izaći kao pobjednik. Ako ih neko češće puta sanja, to upućuje na to da on živi ispravnim životom.

Ako neko sanja hazreti Ebu Bekra r.a. i to tako kao da je on živ, biće nadaren sa-milošću i sažaljivošću prema Allahovim dž.š. robovima.

loading...

Ko sanja hazreti Omera r.a. biće mu podarena snaga u vjeri, pravednost u govoru i lijepo postupanje prema onima koji su mu podređeni.
Ko sanja hazreti Osmana r.a. i to tako kao da je on živ biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidmka.

Ko sanja emirul-mu’minina, hazreti Aliju ibn Ebi Taliba , kerremellahu vedžehe-hu, i to tako kao da je on živ, biće nadaren znanjem, hrabrošću i pobožnošću. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili učači Kur’ana, to znači da će se na tom mjestu sakupiti državni velikani, veleposjednici i naučnici.

Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oživio u nekom mjestu, to znači da će u tom mjestu zavladati izobilje, radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom, kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara.

loading...

Hasan el-Basri , Allah mu se smilovao, sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću, da se je opasao vunenim pašom, da na nogama ima okove, da se je ogrnuo plaštom boje meda, da stoji na smetljištu, da u rukama drži tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Taj njegov san ispričan je Ibn Sirinu, koji je rekao: – To što je obukao vunu – to je njegova pobožnost; njegov pojas to je njegova ljubav prema Kur’anu i tumačenje Kur’ana ljudima; njegovi okovi – to je njegova stabilnost u suzdržavanju od svega što je zabranjeno; to što stoji na smetljištu – to je njegov dunjaluk koji je Allah dž.š. učinio da mu bude pod nogama; to što svira uz tamburu – to je njegova mudrost koju on širi u narodu, i to što se oslonio na Kabu – znači da je on našao utočište kod Allaha dž.š. 

loading...

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general