Muslimanski sanovnik: Uzvišeni Allah dž.š. – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: Uzvišeni Allah dž.š. – Ibn Sirin tumač

Ako neko sanja da se Allah dž.š. naljutio na njega, to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega, a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega, to ukazuje da se Allah dž.š. naljutio na njega, shodno Njegovim riječima: “Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.” U predaji jednog habera stoji: “Allahovo dž.š. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova dž.š. ljutnja je u ljutnji roditelja.” Takođe se veli: Ko sanja da se Allah dž.š. na njega rasrdio – past će sa neke visine, shodno riječima Uzvišenog: “a koga snađe moja srdžba nastradao je…” Ako pak sanja da pada sa nekog zida ili iz vazduha ili sa brda to ukazuje na to da se Allah dž.š. na njega rasrdio.

Sanjati Allaha dž.š. znači radosnu vijest na dunjaluku i lijep svršetak u vjeri, pod uvjetom da se sanja onako kako je On Sebe opisao u Kur’anu: da Mu niko ravan nije, da ničemu ne sliči, niti da Mu je bilo šta na ovom svijetu nalik.

Ako neko sanja da je pred Allahom dž.š., na nekom mjestu koje mu je poznato, u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta, a biće potpomognuti oni kojima je nasilje učinjeno. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dž.š. prijestolje (Kjurs), postići će blagodat i milost (od Allaha dž.š.). Ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude rečeno: – To je tvoj bog!, ili on bude mislio da je to njegov bog, pa ga počne obožavati i sedždu mu činiti, pretpostavljajući da je to istina, ta osoba je ogrezla u lažima. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laži o Allahu dž.š.. Ako neko sanja da huli na Allaha dž.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio.

Ako se, pak, sanja odpredmećen, da liči na bilo šta od ovoga svijeta i onoga što mi znamo, onda taj san upućuje na nešto loše i negativno. Tako, ako neko sanja neki lik ili sliku, pa mu bude rečeno: To je tvoj Bog!, ili on pomisli da je to njegov Bog, pa ga počne obožavati i sedždu mu činiti, smatrajući da je to istina – ta osoba je ogrezla u lažima i neistinama.

loading...

loading...

Enable registration in settings - general