Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Islamski tumač snova – šta znači kad se sanja abdest, gusul, tejemmum

Abdest

uzimanje abdesta - dijete

Sanjati abdest simbolizira izvršavanje preuzete obaveze, vraćanje duga ili izvršavanje onoga na šta se zakletvom obavezalo.

Onoga ko sanja da uzima abdest, Uzvišeni Allah će štititi. Ko sanja da uzima abdest sa nečim čime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i iščekivaće izbavljenje, ali ga neće postići. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta , to znači da će poslovati bez kapitala. Ako ovakav san sanja vojskovođa, to znači da neće moći sakupiti vojsku. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju, neće se dugo zadržati u tom poslu. Ko sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati, zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izađe.

Ko upotpuni uzimanje abdesta: ako je bio u brigama riješit će ih se; ako je bio u strahu – nestat će ga; ako je bio bolestan ozdravit će; ako je bio dužan – riješit će se duga; ako je učinio neki grijeh – Allah će mu oprostiti.

Ako klanja bez abdesta za trgovca će to značiti poslovanje bez kapitala; za vojskovođu – nemogućnost sakupljanja vojske, a za onoga ko se bavi nekom profesijom – nagovještaj da će tu profesiju brzo napustiti. Uzimanje abdesta na nečistim mjestima upućuje na Allahovu srdžbu i srdžbu Njegovih meleka.

Ako neko sanja da uzima abdest , to znači da će ga Allah dž.š. čuvati. Ako neko sanja da je džunup , to znači da će ići negdje na put i da će tražiti nešto što neće naći. Ako neko sanja da je izvršio gusul (vjersko kupanje), to znači da će udovoljiti nekoj potrebi. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira čišćenje od grijeha i rasterećenje od briga.

loading...

Gusul

Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću ako je skinut s položaja, biće ponovo postavljen na taj položaj; ako je siromašan, zaimaće i zabogatiti; ako je u zatvoru, biće oslobođen; ako je bolestan, ozdraviće; ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide, u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja; ako nije obavio hadž, obaviće ga, ako je u brigama, Allah dž.š. će ga osloboditi briga; ako je u dugovima, Allah dž.š. će ga osloboditi dugova… analogno Ejjubovom a.s. slučaju koji, kad se okupao i obukao novu odjeću, Allah dž.š. mu je iz milosti svoje darovao čeljad i još toliko uz njih, oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje.

Ako neko sanja da je učinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću, to znači da će se riješiti briga i da će osiromašiti. Ko sanja da čini gusul (kupa se) , ali to ne čini u potpunosti, znači da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traži.
Ako neko sanja da uzima abdest ili čini gusul na potočiću, to znači da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dž.š. na izbavljenju.

loading...

Tejemmum

Rečeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze, ili vraćanje duga, ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: – Vidio sam jednog čovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nadnijela kazna, pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. Ko sanja da uzima tejemum – to znači da će uskoro od nečeg biti oslobođen i rasterećen, jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje, uz Allahovu dž.š. pomoć .

loading...
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general