Muslimanski sanovnik: hadždž – Ibn Sirin tumač

Muslimanski sanovnik: hadždž – Ibn Sirin tumač

Snovi da je neko obavio hadž ili umru upućuju na dug i valjan život te osobe. Kad neko sanja da je na vrijeme pošao na hadž, to ima lijepo značenje. Ako nije obavio hadž – obavit će, ako je bolestan – ozdravit će, ako je u zabludi – biće upućen, ako je u brizi – doživjet će olakšanje, a ako je putnik – biće bezbjedan.

Suprotno značenje ima kada neko sanja da je krenuo na hadž, ali ga nije uspio obaviti. Ako je zdrav – razbolit će se, ako je na nekoj funkciji – biće smijenjen, a ako je putnik – prekinut će putovanje.

Ukoliko neko sanja da je u prilici obaviti hadž, ali ga ne obavlja – to upućuje na njegovu nezahvalnost Uzvišenom Allahu, a može značiti i da je iznevjerio nešto što mu je povjereno.

Kada neko sanja da je na dan Arefata na Arefatu – to ukazuje na njegovo lijepo ponašanje i pohvalan odnos prema rodbini, a ako mu je neko bližnji na putovanju – vratit će se sa radosnim vijestima.

loading...

Ako neko sanja da sam ide na hadž, a drugi ljudi ga ispraćaju i vraćaju se od njega – to može upućivati na njegovu skoru smrt.

loading...

Enable registration in settings - general