Islamski sanovnik: sanjati vodu

Islamski sanovnik: sanjati vodu

Voda u snu označava islam, znanje, život, rodnost i izobilje, jer je život sva­ke stvari vezan za nju, shodno riječima Uzvišenog: “…Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili.”

Voda može da simbolizira i spermu, jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom, a Arapi tako nazivaju i mnogo vode.Voda takode može da simbolizira i imetak jer se on stiče pomoću vode.

Ko sanja da se napio čiste pitke vode iz bunara ili iz mješine za vodu i ne iskapi je, ako je boles­ tan, izliječiće se od bolesti i potrajaće mu život; ako nije bolestan i ako nije oženjen, oženiće se; ako je oženjen i ako još nije spavao sa svojom ženom, spavaće i okusiti njenu slast.

Ako nije u pitanju nešto od navedenog, primiće islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traži znanje, ali ako nije niš­ ta od toga, znači da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen način – ako je trgovac, izuzev ako voda nečim nije bila pokvarena.

Ako je voda bila mutna, to mu simbolizira haram i grijeh; npr.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana to znači da će mu znanje biti loše ili da će imati ružan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak.

Ako neko sanja da je voda bila pogana, gorka ili smrdljiva, to znači da će on oboljeti, zarađivati na ružan način, da će mu život postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac), a sve to zavisi od samoga snivača šta njemu dolikuje, od mjesta na kojem je pio vodu, ili, pak od posude u kojoj je bila voda.

Ako neko sanja da u posudi nosi vodu, ako je siromašan, dobiće neki imetak; ako je neoženjen, oženiće se; ako je oženjen, njegova žena ili robinja će zanijeti, a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on, njegova žena, njegov sluga ili neko od njegove bliže rodbine.

Nije lijepo ako se sanja da voda teče i ulazi u kuće i stanove, jer to simbolizira smutnje među ljudima, globu, padanje u ropstvo, ropstvo ili kugu.

Ako je u pitanju samo jedna kuća, onda: ako u njoj ima neko bolestan, umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na žalost, na kojoj će biti plača i suza.

Isto tako, ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor, to simbolizira plač i prolijevanje suza povodom nečije smrti, povodom ispraćanja nekog na put, povodom nekog zla i sukoba među ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću.

Tekuća ili stajaća voda može da simbolizira nekakav skup ljudi.

loading...

Ako se sanja da voda teče zemljištem koje je obraslo rastinjem, to simbolizira rodnost.

Ako neko sanja da mu je data čaša vode to znači da će mu se roditi dijete.

Ako neko sanja da pije čistu vodu iz čaše, postići će neko dobro od svoje žene ili djeteta obzirom da je staklo ženski nakit, a voda simbolizira plod djeteta.

Rečeno je: Ako neko sanja da pije vruću vodu, zadesiće ga neka tuga. Ako neko sa­nja da je bačen u čistu vodu, iznenada će se obradovati.

Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teče van kuće, riješiće se svih briga, a ako voda ostane u kući, biće u stalnoj brizi; ako je voda čista i ako je snivač zdrav te ako voda ne otiče iz kuće, ona mu simbolizira žalost, a ako otiče iz kuće, simbolizira mu trajno dobro koje teče do Kijametskog dana, bilo da se to odnosi na živog (snivača), ili pak umrlog (vlasnika kuće).

Čista voda može da simbolizira i sniženje cijena i širenje pravde. Ako neko sanja da je po­pio mnogo vode, više nego što je inače pije na javi, to znači da će dugo živjeti.

loading...

Rečeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja, a zadržavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u životu.

Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku, to znači da će raspolagati velikim imetkom.

Ako se sanja STAJAĆA VODA , ima slabije značenje od tekuće vode. Rečeno je i to da sta­ jaća voda simbolizira zatvor, tako, ako neko sanja da je pao u stajaću vodu, biće zatvoren i zapašće u tugu.

SLANA VODA simbolizira tugu.

loading...

Enable registration in settings - general